Tydzień z CLASS DOJO

Tydzień z CLASS DOJO

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

 

 

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z CLASS DOJO” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej poszukują nowych metod wspomagających zachowanie i zaangażowanie uczniów.

Wymagania wstępne.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Wymagana jest rejestracja w zaproponowanej  aplikacji. Kursanci będą poznawać możliwości narzędzi i sposobów wykorzystania ich w swojej pracy korzystając  z przygotowanej instrukcji trenera. Trener zaproponuje szereg różnorodnych zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, a które mają doprowadzić do efektywnego wykorzystania tych narzędzi w działaniach projektowych i klasowych. Stworzy również przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na zastosowanie aplikacji w projektach eTwinning (tworzenie grup).  Podczas tygodnia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy, a także dostępnego czatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej jak i nie).  Działania zaproponowane podczas szkolenia uwzględniają odbiorcę, który ma nowe potrzeby edukacyjne i jest gotowy do wykorzystania w swojej pracy nowych możliwości jakie daje Internet.

Zaproponowana aplikacja szczególnie sprawdzi sie w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu „Tydzień z Class Dojo”  uczestnicy szkolenia zapoznają się z aplikacją, która pomaga nauczycielom w sterowaniu jakością zachowania uczniów w klasie – w sposób wygodny, motywacyjny i przyjazny. Bazuje na awatarach i błyskawicznej informacji zwrotnej nauczycieli (w przyjaźniejszej formie, niż słynne uwagi w dzienniczku). Informacje można współdzielić z rodzicami i być z nimi w stałym kontakcie.

Zaprezentowane zostanie bezpłatne narzędzie w języku polskim pozwalające na podjęcie różnorodnych działań i kształcenie różnych umiejętności. Dzięki temu programowi eTwinnerzy, również jako wychowawcy będą mogli wspomagać swoich uczniów w podejmowaniu nowych wyzwań, dążeniu do zakończenia podjętych działań i wytrwałości.

Podczas trwania kursu uczestnicy stworzą przestrzeń do wymiany informacji pomiędzy nauczycielem – uczniem a rodzicem.  Będą mieli  możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela.

Cele kursu

  • poznanie funkcjonalności darmowej aplikacji Class Dojo
  • nabycie umiejętności publikowania i udostępniania przygotowanych materiałów w historii klasy
  • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego
  • umiejętne organizowanie samokształcenia
  • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych i filmów wideo, a także 6 zadań obowiązkowe do wykonania. Uczestnicy kursu będą mieli także okazję wziąć udział w wydarzeniach eTwinning Live dotyczących tematyki kursu. W trakcie całego kursu uczestnicy będą pracowali nad przygotowaniem platformy do wykorzystania w swojej pracy i umiejętnego korzystania z zaproponowanych możliwości platformy. Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety aplikacji.

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  W module 3 otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci czatu, na którym mogą uzyskać pomoc koleżeńską dotyczącą problemów związanych treściowo z zadaniami w modułach. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy dzień – nowe zadanie. Wskazane jest aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl