Tydzień z Excelem część 2

Tydzień z Excelem część 2

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać zaawansowane możliwości programu Microsoft Excel (wersja 2007 i wyższe) oraz nabyciem umiejętności praktycznego wykorzystania tych możliwości w projektach eTwinning oraz w codziennej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest ukonczenie kursu “Tydzień z Excelem”, umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego na portalu, a także umiejętność sprawnego pisania w edytorze tekstowym oraz korzystania z przeglądarek internetowych.

Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają wybrane, zaawansowane  możliwości najbardziej rozbudowanego arkusza kalkulacyjnego na świecie – Microsoft Excel (wersja 2007 i wyższe). Poznają i wykorzystają w praktyce możliwości programu pozwalające na nadawanie nazw blokom komórek, import danych, zastosowanie funkcji daty i czasu, wklejanie specjalne i przygotowanie makropoleceń.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 5 modułów.

Moduł 1 pokazuje jak nadawać nazwy grupom komórek. Uczestnicy poznają sposoby nadawania nazw grupom komórek i wykorzystania tej możliwości arkusza w praktyce. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzać (importować) dane do arkusza, z pliku tekstowego i strony internetowej. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy nauczą się jak korzystać z funkcji daty i czasu. Dowiedzą się w jaki sposób te dane są przechowywane i jak można wykonać na nich obliczenia. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 przybliży zagadnienia związane z opcją wklejania specjalnego. Uczestnicy nauczą się uaktualniać dane w arkuszu i dokumencie, poznają możliwości zamiany danych z wierszy na kolumny i odwrotnie. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 uczestnicy nauczą się jak przygotować makropolecenie i do czego można wykorzystać tę możliwość arkusza.Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 6„Podsumowanie”.

Cele kursu

  • Poznanie wybranych, zawansowanych możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel,
  • poznanie funkcji daty i czasu,
  • kształcenie nawyku sprawdzania poprawności danych,
  • kształcenie nawyku poszukiwania zaawansowanych rozwiązań ułatwiających dalszą pracę z danymi,
  • umiejętne organizowanie samokształcenia,
  • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Autorem kursu jest Piotr Krzysztoforski.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 19.00, kończy w piątek o godzinie 19.00. Obejmuje 5 dni pracy (10 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  Wszystkie ważne informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl