Tydzień z GeoGebrą

Tydzień z GeoGebrą

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz prowadzone projekty i wykorzystywać program GeoGebra. – dynamiczne oprogramowanie matematyczne przydatne na wszystkich poziomach edukacji. W jednym, łatwym w użyciu pakiecie łączy geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej.

Opis kursu

Podczas kursu omówione zostaną wybrane narzędzia GeoGebry służące do dynamicznej wizualizacji zagadnień matematycznych, od instalacji programu i rejestracji w społeczności wspierającej wykorzystywanie aplikacji, poprzez tworzenie, współdzielenie i eksport prostych projektów na platformę GeoGebraTube do wprowadzenia funkcji matematycznych i wykorzystania narzędzi CAS.

Moduł 1 jest wprowadzeniem do programu i społeczności użytkowników GeoGebra. Uczestnicy pobiorą i zainstalują program, poznają budowę okna programu i zastosowanie poszczególnych widoków. Zapoznają się też ze społecznością użytkowników GeoGebry – GeoGebra Tube. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy poznają pasek narzędzi aplikacji GeoGebra, dowiedzą się, co to jest dynamiczna karta pracy i jak ją przygotować. Podzielą się przygotowanym własnym materiałem z członkami społeczności GeoGebraTube. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2. Zadanie dodatkowe jest przeznaczone dla osób chętnych i nie podlega ocenianiu.

W module 3 uczestnicy zapoznają się z Widokiem Algebry w aplikacji GeoGebra, poznają funkcje pola „Wprowadź” i dowiedzą się, jak tworzyć wykresy funkcji. Wypracowanymi materiałami podzielą się z członkami społeczności GeoGebraTube. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3. Zadanie dodatkowe jest przeznaczone dla osób chętnych i nie podlega ocenianiu.

Moduł 4 to czas na zapoznanie się z Widokiem Arkusza w aplikacji GeoGebra. Uczestnicy porównają arkusz w aplikacji do znanych im arkuszy kalkulacyjnych. Dowiedzą się też, jak tworzyć wykresy funkcji w programie. Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

W module 5 uczestnicy poznają CAS i różne polecenia w Widoku CAS. Rozwiążą także układ równań. Wykonają obowiązkowe Zadanie 5 i Zadanie 6.

Moduł 6 kursu przeznaczony jest na poznanie możliwości GeoGebry w zakresie interakcji z użytkownikiem i przygotowanie zadania interaktywnego. Wykonają obowiązkowe Zadanie 7.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 7.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych narzędzi GeoGebry
 • nabycie umiejętności tworzenia w programie GeoGebra pomocy dydaktycznych
 • nabycie umiejętności zapisywania i modyfikowania efektów swojej pracy
 • poznanie korzyści z uczestnictwa w społeczności użytkowników GeoGebra
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także 7 obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Pierwsze kroki

 • Instalacja
 • Społeczność użytkowników – GeoGebraTube
 • Pierwsze kroki
 • Zadanie 1

2. Pasek narzędzi

 • Pasek narzędzi
 • Przykład A
 • Dynamiczna karta pracy
 • Zadanie 2
 • Zadanie dla chętnych

3. Widok Algebry i pole „Wprowadź”

 • Pole „Wprowadź
 • Przykład B
 • Zadanie 3
 • Zadanie dla chętnych

4. Widok Arkusza

 • Arkusz
 • Przykład C
 • Zadanie 4

5. Widok CAS

 • Widok CAS
 • Przykład D
 • Zadanie 5
 • Zadanie 6

6. Interakcja

 • Narzędzia użytkownika
 • Przykład E
 • Zadanie 7

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami, ponieważ treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w dwóch częściach.

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl