Tydzień z hostingiem dla początkujących

Tydzień z hostingiem dla początkujących

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych w eTwinning nauczycieli, którzy stawiają pierwsze kroki w zakresie publikowania materiałów dydaktycznych w sieci. Przedmiotem kursu jest wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z prowadzeniem wirtualnych serwerów, umożliwiających publikowanie autorskich materiałów dydaktycznych w Internecie, zarządzanie kontem pocztowym, instalacja i konfiguracja skryptu strony internetowej dla projektu eTwinning.

Wymagania wstępne

Uczestnik powinien mieć dostęp do komputera połączonego z Internetem, wyposażonego w  system operacyjny Windows, pakiet biurowy MS Office lub Open Office. Wymagane są umiejętności tworzenia zrzutów ekranowych i zmniejszania rozmiarów obrazów. Ponadto, uczestnikom przydadzą się podstawowe umiejętności obsługi:

 • komunikatorów (forum, czat, poczta elektroniczna, etc.),
 • pakietu biurowego MS Office/OpenOffice ( w stopniu podstawowym),
 • przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome/Mozilla Firefox/IE,
 • instalowania na swoim komputerze bezpłatnych programów pobranych sieci.

Dodatkowo, komputer powinien być wyposażony w program do otwierania plików PDF (AdobeReader) oraz  uruchamiania plików flash (Adobe Flash Player, Silverlight).

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają zagadnienia związane z prowadzeniem wirtualnych serwerów, umożliwiających publikowanie autorskich materiałów dydaktycznych w Internecie, zarządzanie kontem pocztowym, instalacja i konfiguracja skryptu strony internetowej dla projektu eTwinning.

W module organizacyjnym poznają regulamin i organizację, warunki uczestnictwa i zaliczenia kursu. Wykonają też „zadanie na rozgrzewkę”.

Moduł 1 będzie polegał na utworzeniu prezentacji graficznej własnej osoby. Uczestnicy nauczą się również edytować PiZap w formie dokumentu PDF.

W module 2 uczestnicy założą konta na darmowym hostingu i utworzą własne domeny, a w module 3 dowiedzą się jakie jest zastosowanie katalogu publicznego oraz przećwiczą zarządzanie katalogami stron.

Moduł 4 przybliży formy przesyłania różnorodnych plików z materiałami dydaktycznymi (np. puzzle, książeczki elektroniczne) utworzonych w programach: JClic, FlashPageFlip, HotPotatoes, eXe, do utworzonych katalogów.

Moduł 5 skupi się na zakładaniu i zarządzaniu kontem pocztowym na darmowym hostingu, a moduł 6 na instalowaniu skryptu strony internetowej na własnym hostingu. Uczestnicy będą mogli skorzystać z „Autoinstalatora”, kreatora stron i gotowych szablonów.

Moduł 7 to zakończenie kursu i jego ewaluacja.

Cele kursu

 • poznanie i zrozumienie elementarnych pojęć, np.: hosting, domena, panel klienta/kokpit, katalog publiczny, etc.
 • umiejętność utworzenia własnego konta hostingowego, wyboru domeny, korzystania z panelu klienta
 • nabycie umiejętności zakładania katalogów i umieszczenia w nich materiałów dydaktycznych wyświetlanych w przeglądarkach internetowych
 • umiejętne zarządzanie kontem pocztowym we własnej domenie
 • zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas innych kursów eTwinning
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela- partnera projektu eTwinning
 • poszerzenie umiejętności w obszarze publikowania rezultatów projektu eTwinning

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 8 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 7 obowiązkowych zadania do wykonania.

1. Moduł organizacyjny

 • Poznanie programu kursu i regulaminu
 • Poznanie warunków korzystania z TwinSpace i Pokoju nauczycielskiego
 • „Zadanie na rozgrzewkę

2. Poznajmy się

 • Tworzenie autoprezentacji graficznej na forum
 • Zadanie 1

3. Rejestracja użytkownika hostingu i utworzenie własnej domeny

 • Zakładanie konta na darmowym hostingu
 • Wybór domeny
 • Słownik pojęć: hosting, domena, poczta elektroniczna, etc.
 • Zadanie 2

4. Zarządzanie katalogami stron

 • Zastosowanie katalogu publicznego
 • Tworzenie własnych katalogów publicznych
 • Zadanie 3

5. Umieszczanie materiałów multimedialnych w utworzonych katalogach

 • Umieszczanie różnorodnych plików w katalogach
 • Przeglądanie i odczyt adresu zamieszczonych materiałów
 • Zadanie 4

6. Konto pocztowe na darmowym hostingu

 • Zakładanie konta
 • Zarządzanie i usuwanie konta
 • Zadanie 5

7. Instalacja skryptu strony internetowej

 • „Autoinstalator” – kreator stron
 • Instalacja i konfiguracja skryptu
 • Zadanie 6

8. Pożegnanie i ewaluacja kursu

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.

Autorem kursu jest pani Ewa Kurzak.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl