“Tydzień z Internetem 2014”. Zapraszamy do udziału!

“Tydzień z Internetem 2014”. Zapraszamy do udziału!

Ruszyła ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem 2014” („Get Online Week”). Celem tegorocznej akcji jest pokazanie, w jaki sposób nowe technologie mogą pomóc w znalezieniu pracy lub zaplanowaniu przyszłości zawodowej. Przekona się o tym każdy, kto weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez biblioteki, szkoły, domy kultury czy pracownie komputerowe uczestniczące w tej inicjatywie w dniach 24-30 marca.

Myśl przewodnia tegorocznego Tygodnia z Internetem, nawiązuje do tematyki inicjatyw Komisji Europejskiej podejmowanych na rzecz zdobywania i rozwijania umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom w nowoczesnej gospodarce. Główne obszary tematyczne tegorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii to:

• Tydzień z Internetem – poczuj się pewnie na rynku pracy (Get online for employment): szkolenia informatyczne, testy posiadanych kompetencji cyfrowych, wykorzystanie mediów społecznościowych przez osoby poszukujące pracy.

• Tydzień z Internetem – znajdź pracę w branży ICT (Get online for digital jobs): szukanie pracy w branży ICT, uzyskiwanie certyfikatów ICT.

• Tydzień z Internetem – włącz się w sieć! (Get online for inclusion): umiejętności cyfrowe dla początkujących, podstawy obsługi Internetu dla seniorów, pierwsze kroki w mediach społecznościowych.

Instytucje i organizacje, które wezmą udział w Tygodniu z Internetem 2014, będą mogły skorzystać ze scenariuszy spotkań, przygotowanych na potrzeby tegorocznej edycji kampanii. Każdy scenariusz zawiera dokładny opis, jak przeprowadzić spotkanie, materiały pomocnicze (prezentacje, quizy), wskazówki, jak promować wydarzenie oraz gotowe materiały promocyjne (plakat, ulotka, banner internetowy, wzór zaproszenia i informacji prasowej). Czas trwania jednego spotkania to od półtorej do dwóch i pół godzin. Spotkanie można też przeprowadzić według własnego pomysłu.

Częścią kampanii jest konkurs („Odyseja technologiczna 2025”). Zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu dowolnej krótkiej formy pisanej (esej, felieton, wiersz, reportaż) o objętości 3000 znaków, w której uczestnik pokaże jeden dzień swojego życia wśród nowoczesnych technologii w roku 2025.

Kampanię objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

„Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska akcja koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre Europe, wspierana przez Neelie Kroes, Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowej.

Więcej informacji: http://frse.org.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-kampanii-tydzien-z-internetem-2014/#.UzFnruJv3cs

http://www.biblioteki.org/pl/tydzien_z_internetem_2014/o_kampanii

Dodaj komentarz