Tydzień z internetowym survivalem w języku angielskim

Tydzień z internetowym survivalem w języku angielskim

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest adresowany do wszystkich osób, które nie znają języka angielskiego lub znają go w stopniu bardzo podstawowym, a które są użytkownikami komputera i Internetu i codziennie stykają się z terminologią w tym języku. Szczególnie polecany jest nauczycielom, którzy chcą współpracować z partnerami w projektach eTwinning prowadzonych w języku angielskim.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Wymagane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawową terminologię angielską związaną z komputerami i Internetem, popularne słowniki i translatory, a także narzędzia pozwalające na przetwarzanie tekstu na mowę. Nauczą się praktycznego wykorzystywania tych narzędzi do tłumaczenia potrzebnych słów i dłuższych tekstów. Otrzymają także wskazówki, gdzie, kiedy i jak kontynuować poszerzanie swojej znajomości angielskiego.

W module 1 uczestnikom przybliżone zostaną najczęściej używane angielskie terminy związane z komputerami i Internetem. Poznają także przykładowe portale anglojęzyczne, przyjrzą się ich strukturze i zawartości. Wykonają trzy obowiązkowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

Moduł 2 poświęcony jest poznaniu i praktycznemu wykorzystaniu różnych słowników online i translatorów, a w szczególności poznaniu największego darmowego słownika online Ling.pl oraz słownika DIKI. Uczestnicy wykonają dwa obowiązkowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

W module 3 uczestnicy poznają NaturalReader – przykładowy program przetwarzający tekst na mowę (tzw. syntezator mowy) i nauczą się z niego korzystać. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 4 uczestnicy będą przygotowywać się do samodzielnego tłumaczenia. Na konkretnym przygotowanym przykładzie dowiedzą się, jakich narzędzi użyć, aby nie znając języka obcego przetłumaczyć i zrozumieć tekst. Wykonająjedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 5 to przedstawienie uczestnikom propozycji darmowych lekcji dla początkujących i testów online sprawdzających znajomość języka angielskiego, które mogą wykorzystać rozpoczynając naukę angielskiego lub kształcąc już posiadane kompetencje w tym zakresie. Uczestnicy wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 6 uczestnicy poznają fakty dotyczące języka angielskiego i stopnia jego popularności na świecie. Otrzymają też praktyczne wskazówki dotyczące możliwości kontynuacji nauki tego języka. Tu także będzie czas na refleksję, czy chcą kontynuować rozpoczętą przygodę z językiem angielskim i wezmą udział w głosowaniu.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 7.

Cele kursu

 • przygotowanie do posługiwania się podstawowymi narzędziami do tłumaczenia słownictwa i prostych tekstów
 • poznanie najczęściej używanych angielskich terminów, słów i pojęć związanych z komputerem i Internetem
 • nabycie umiejętności posługiwania się słownikami i translatorami online
 • kształcenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi internetowych do tłumaczenia tekstów na własny użytek
 • zapoznanie z popularnym syntezatorem mowy i nabycie umiejętności korzystania z niego
 • zaprezentowanie możliwości wykorzystania bezpłatnych kursów online w celu poszerzania znajomości języka angielskiego
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz osiem obowiązkowych zadań do wykonania, ale są to w większości zadania o niewielkim stopniu trudności.

1. Najczęściej używane w internecie angielskie terminy, słowa i pojęcia

 • Słowniczek podstawowych pojęć związanych z komputerem i Internetem
 • Ciekawe portale
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2
 • Zadanie 3

2. Słowniki, translatory, pomoce naukowe

 • Przydatne słowniki
 • Wymowa i znaczenie – gdzie szukać?
 • Zadanie 4
 • Zadanie 5

3. Praca z tekstem w języku angielskim – słuchanie

 • NaturalReader – instrukcja
 • Instalator programu NaturalReader
 • Zadanie 6

4. Praca z tekstem w języku angielskim – tłumaczenie własne

 • Intuicyjne rozpoznawanie tekstu za pomocą Internetu
 • Zadanie 7
 • Forum „Moje tłumaczenie”

5. Od nauki do testowania

 • Propozycje darmowych lekcji angielskiego on-line dla początkujących
 • Testy online sprawdzające znajomość języka angielskiego
 • Zadanie 8

6. Refleksje i zaplanowanie kontynuacji

 • Garść faktów dotyczących języka angielskiego
 • Kontynuacja nauki języka angielskiego – praktyczne porady
 • Jak się uczyć wymowy angielskiej? Wskazówki praktyczne
 • Głosowanie „Moja decyzja po zakończeniu kursu”

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem każdego dnia kursu do godziny 9.00 odsłaniany będzie nowy moduł.

Autorką kursu jest pani Anna Pławecka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl