Tydzień z komiksem

Tydzień z komiksem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning, którzy chcą poznać możliwości tworzenia historyjek obrazkowych za pomocą tzw. kreatorów komiksów. Podczas kursu zostaną przybliżone trzy narzędzia: Pixton, ToonDoo i Make Beliefs Comic.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wymagane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu zostaną przybliżone trzy narzędzia: Pixton, ToonDoo i Make Beliefs Comic – tzw. kreatory komiksów. Są to serwisy internetowe, które umożliwiają stworzenie historyjki obrazkowej w bardzo prosty sposób.

W module 1 uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z komiksami i ich wykorzystaniem w edukacji, a w szczególności w różnego rodzaju projektach. Zastanowią się też nad miejscem komiksu w pracy, w czasie prowadzonych zajęć lekcyjnych i działań projektowych. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

Moduł 2 to praca z Make Beliefs Comix – narzędziem online, które oferuje możliwość tworzenia własnych komiksów w kilku językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niemieckim, portugalskim i łacińskim. Uczestnicy zapoznają się z przygotowanymi materiałami instruktażowymi, a następnie wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

W module 3 uczestnicy poznają ToonDoo – narzędzie online do tworzenia komiksów i książeczek komiksowych. Zarejestrują się w serwisie i po zapoznaniu się z materiałami instruktażowymi wykonają obowiązkowe Zadanie 3 iZadanie 4.

W module 4 uczestnicy poznają Pixton – kanadyjski serwis umożliwiający tworzenie komiksów. Korzystając z materiałów instruktażowych zarejestrują się w serwisie, a następnie wykonają obowiązkowe Zadanie 5. Wyrażą także swoją opinię o poznanych podczas kursu narzędziach, biorąc udział w głosowaniu.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 5.

Cele kursu

 • poznanie przykładów zastosowania komiksów w edukacji
 • zaprezentowanie zasad korzystania z trzech kreatorów komiksów Meke Beliefs Comix, ToonDoo i Pixton, które umożliwiają rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez wizualizację tekstów i ożywianie słowem obrazów
 • nabycie umiejętności projektowania, tworzenia i publikowania komiksu edukacyjnego
 • kształcenie umiejętności pracy online
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także5 obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Wprowadzenie do komiksów

 • Krótka historia komiksu
 • O komiksie
 • Komiksy w edukacji
 • Zadanie 1

2. Make Beliefs Comix

 • Make Beliefs Comix – link do serwisu
 • Make Beliefs Comics – instrukcja (PDF)
 • Make Beliefs Comiks – film instruktażowy plik
 • Zadanie 2

3. ToonDoo

 • Przykłady krótkich książeczek komiksowych
 • ToonDoo – link do serwisu
 • Rejestracja w serwisie i wprowadzenie
 • ToonDoo Maker – instrukcja
 • Tworzenie własnej postaci
 • Zadanie 3
 • Tworzenie i udostępnianie książeczek komiksowych
 • Zadanie 4

4. Pixton

 • Przykłady komiksów
 • Pixton
 • Zakładanie konta i wprowadzenie
 • Tworzenie własnej postaci
 • Tworzenie i publikowanie komiksu dla początkujących (Beginner)
 • Zadanie 5
 • Najciekawszy program do tworzenia komiksów – głosowanie

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy” założonych dla każdego modułu. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w trzech częściach.

Autorką kursu jest pani Renata Zając.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl