Tydzień z muzyką w projekcie eTwinning

Tydzień z muzyką w projekcie eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci kursu

Kurs Tydzień z muzyką w projektach eTwinning jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej chcą wprowadzić elementy muzyki w połączeniu narzedziami ICT.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu Tydzień z muzyką w projekcie eTwinning uczestnicy szkolenia zapoznają się z narzędziami ICT, które umożliwią im tworzenie muzyki i wykorzystają możliwości, jakie daje połączenie muzyki, natury i technologii w projekcie zainicjowanym przez islandzką piosenkarkę Bjork – Biophillia. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela i przekazania wiedzy o otaczającym świecie za pomocą muzyki. Jednocześnie stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na wykorzystanie programów w projektach eTwinningowych.

Zrozumienie podstaw muzyki pełni znaczącą funkcję w rozwoju psychicznym dziecka. Umożliwia, bowiem zdobycie wielu cennych umiejętności oraz zdolności niezwykle potrzebnych w przyszłym życiu- szkolnym, jak również zawodowym. Obcowanie z muzyką i połączenie jej z nowymi technologiami i otaczającym światem przyczyniają się do biegłego rozwinięcia logicznego rozumowania i niezachwianej koncentracji. Szansa na poznanie muzycznych upodobań i wpływów w innych krajach za pomocą realizacji projektów eTwinning i wspólne poznawanie i tworzenie muzyki jest dodatkowym atutem prezentowanych w kursie programów. Można zaobserwować, że muzyka w życiu dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu osobowości, zwłaszcza w rozwijaniu jego sfery emocjonalnej i poznawczej. Genialnym sposobem na stymulowanie wszechstronnego rozwoju jest właśnie kontakt z muzyką. Fundamentem prawidłowego egzystowania jest współpraca różnorakich inteligencji- językowej, przestrzennej, interpersonalnej, kinestetycznej, matematycznej oraz duchowej w międzynarodowym towarzystwie. Podczas kursu uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z narzędziami do komponowania muzyki: Incredibox, Noteflight, a także z eksperymentem muzycznym Biophilia, gdzie za pomocą muzyki Bjork można poznać otaczający świat i tworzyć własne muzyczne doświadczenia. Narzędzia są darmowe. Można używać ich wspólnie ze swoim partnerem eTwinning, tworząc muzykę.

Cele:

 • realizacja projektów eTwinning w oparciu o wykorzystanie narzędzi do tworzenia muzyki i jej interpretacji
 • dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego
 • nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów
 • przyswajanie wiedzy poprzez muzykę – Biophilia
 • umiejętność tworzenia własnych kompozycji a także w połączeniu z grupą projektową

Treści szkoleniowe

Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety programów z wykorzystaniem ich w działaniach projektowych eTwinning. Praktycznie przetestują programy i aplikację Biophilia, tak aby poznać wszystkie możliwości programów i wprowadzić je w swoje działania projektowe eTwinning.

 1. Sylabus kursu, forum aktualności,forum pomocy, forum poznajmy się, Portal eTwinning
 2. Informacje o programie Incredibox, poznanie możliwości programu i stworzenie czterech rodzajów muzyki. Wydarzenie eTwinning Live
 3. Informacje o programie Noteflight, rejestracja, funkcje programu
 4. Tworzenie muzyki, wykorzystanie możliwości programu w kompozycjach jednoosobowych i wieloosobowych
 5. Poznanie założeń i możliwości Biophilli, pobranie bezpłatnej aplikacji (tablet, Android)
 6. Wykorzystanie aplikacji do poznania otaczającego świata, tworzenie muzyki
 7. Podsumowanie, ankieta uczestnika, quiz, wykorzystanie programów w projektach eTwinning Padlet

Podczas trwania kursu uczestnicy będą pracowali nad zadaniami wykorzystując różne metody pracy: ankieta, padlet, video, nauczą się umieszczać EMBED kod stworzonej muzyki na TwinSpace.

Autorką kursu jest Pani Katarzyna Sopolińska

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl