Tydzień z narzędziami eTwinning Live

Tydzień z narzędziami eTwinning Live

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z narzędziami eTwinning Live” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności eTwinning na portalu.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
  • posiadanie konta pocztowego,
  • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
  • umiejętność pobierania aktualizacji dla przeglądarek internetowych.

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie funkcjonalności portalu eTwinning Live. W czterech modułach zostaną omówione następujące zakładki eTwinning Live: Osoby, Wydarzenia, Grupy, Fora partnerskie i Projekty. Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

Kurs trwa 7 dni i składa się z modułów podzielonych na 4 bloki tematyczne. Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów.

Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  Mogą także korzystać z czatu i w razie potrzeby umówić się na konsultacje z trenerem lub innymi uczestnikami kursu.

Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 60-90 minut czasu. Czas ten przeznaczony będzie na zapoznanie się z instrukcjami i wykonanie zadań. Zadania są uruchamiane jedno po drugim. Oznacza to, że po zakończeniu danego modułu uruchamiany jest moduł kolejny. Moduły są uruchamiane sukcesywnie, nie ma możliwości uruchomienia wszystkich modułów pierwszego dnia. Wskazane jest aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami, podanymi w Sylabusie kursu dostępnym na platformie e-learningowej.

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl