Tydzień z narzędziami TIK dla matematyka kl. IV – VIII

Tydzień z narzędziami TIK dla matematyka kl. IV – VIII

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli matematyki chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z organizowaniem pracy za pomocą angażujących, przyjaznych wszystkim członkom szkolnej społeczności narzędzi TIK. Narzędzia TIK przedstawione w kursie mogą służyć nauczycielowi podczas tradycyjnej pracy z uczniami w szkole, jak i pracy zdalnej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania plikami i folderami;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową;
 • posiadanie konta pocztowego e-mail;
 • wskazane jest, aby każdy użytkownik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Cele kursu

 • opanowanie umiejętności efektywnego planowania pracy poprzez narzędzia, które będą w tej pracy wykorzystywane;
 • nabycie umiejętności prezentowania materiału lekcyjnego w atrakcyjny i angażujący odbiorcę sposób;
 • budowanie umiejętności samokształcenia w oparciu o zasoby dostępne na platformie Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają narzędzia, aplikacje i platformy wspierające pracę nauczyciela w obszarach dotyczących zagadnień matematycznych. Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • Moduł 1 poświęcony działaniu tablic interaktywnych, które można wykorzystać w pracy stacjonarnej i zdalnej.
 • Moduł 2 dotyczy dwóch generatorów trimino i tarsia. Z wykorzystaniem tych narzędzi uczestnik przygotuje gry angażujące wszystkich uczniów.
 • W Module 3 uczestnicy poznają kolejne narzędzie służące prezentowaniu bytów matematycznych. Tym razem z możliwością bezpośredniego udostępniania materiałów uczniom.
 • W Module 4 uczestnicy zajmą się narzędziami, które wykorzystają do prezentacji bytów matematycznych – matematyka wizualnie.
 • Moduł 5 poświęcony jest metodom aktywizującym: escape room oraz stacje zadaniowe. Uczestnik pozna narzędzia TIK i generatory, który wykorzysta do przygotowania własnych pokoi zagadek i stacji zadaniowych.

Treści szkoleniowe

W każdym z 5 modułów kursu znajduje się materiał teoretyczny, niezbędne instrukcje oraz w 4 obowiązkowe zadania do wykonania.

 • Moduł 1
  • Przewodnik – tablice online.
  • Zadanie 1
 • Moduł 2
  • Przewodnik – opis narzędzi.
  • Przykładowe gry.
  • Zadanie 2
 • Moduł 3
  • Przewodnik – opis math.apps.
  • Zadanie 3
 • Moduł 4
  • Przewodnik – opis narzędzi.
 • Moduł 5
  • Przewodnik – escape room.
  • Przewodnik – stacje zadaniowe.
  • Stacje zadaniowe – przykład.
  • Zadanie 5
 •  Podsumowanie

 Harmonogram kursu

 • Kurs „Tydzień z narzędziami TIK dla matematyka kl. IV – VIII” trwa od poniedziałku od godz. 9:00 do następnego poniedziałku do godz. 23.55, obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i składa się z 5 modułów.
 • Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9:00; na zapoznanie się z materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do dnia zakończenia kursu (następny poniedziałek), do godziny 23:55.
 • Moduły składają się z części instruktażowej i zadaniowej.
 • Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych i treści zadań; uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.
 • W przedostatnim dniu kursu (niedziela) zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym znajdują się ankiety ewaluacyjne.

Zasady

 • Jeśli uczestnik przerwie kurs lub nie wywiąże się z wymaganych zadań i zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku w całości.
 • Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 • Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 • Uczestnik jest zobowiązany do wykonania zadań w każdym z 4 modułów kursu.
 • W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników kursu.
 • Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.
 • Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tekst ujednolicony Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
 • Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 • Kurs jest bezpłatny

Autorka kursu: Agnieszka Ogiegło

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl