Tydzień z narzędziami TIK – edukacja matematyczna kl. I- III

Tydzień z narzędziami TIK – edukacja matematyczna kl. I- III

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z organizowaniem pracy za pomocą angażujących, przyjaznych wszystkim członkom szkolnej społeczności narzędzi TIK. Narzędzia TIK przedstawione w kursie mogą służyć nauczycielowi podczas tradycyjnej pracy z uczniami w szkole, jak i pracy zdalnej.

Wymagania wstępne

 Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania plikami i folderami;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową;
 • posiadanie konta pocztowego e-mail;
 • posiadanie konta na platformie eTwinning.

Cele kursu

 • opanowanie umiejętności efektywnego planowania pracy poprzez narzędzia, które będą w tej pracy wykorzystywane;
 • nabycie umiejętności prezentowania materiału lekcyjnego w atrakcyjny i angażujący odbiorcę sposób;
 • budowanie umiejętności samokształcenia w oparciu o zasoby dostępne na platformie Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają narzędzia, aplikacje i platformy wspierające pracę nauczyciela w obszarach dotyczących zagadnień edukacji matematycznej. Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • Moduł 1 poświęcony działaniu tablicy interaktywnej “Whiteboard”, którą można wykorzystać w pracy stacjonarnej i zdalnej nie tylko w edukacji matematycznej.
 • Moduł 2 dotyczy narzędzi, które wykorzystamy do zaprezentowania najprostszych zagadnień matematycznych – przeliczanie na konkretnych obiektach, oś liczbowa.
 • W Module 3 uczestnicy poznają kolejne narzędzie służące prezentowaniu bytów matematycznych. Tym razem tematy związane z zegarami oraz geometrią.
 • W Module 4 uczestnicy zajmą się narzędziami, ze strony: https://www.visnos.com/demos. Tu znajdą: zegary, ułamki, minutnik, losowanie liczb, dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, tabliczkę mnożenia, wielokąty.
 • Moduł 5 poświęcony jest stronie didax, zawierającej darmowe narzędzia  takie jak wagi, klocki, liczydła.
 • Moduł 6 poświęcony jest narzędziom online oraz generatorom przydatnym do indywidualizacji pracy z uczniem.

Treści szkoleniowe

W każdym z 5 modułów kursu znajduje się materiał teoretyczny, niezbędne instrukcje oraz obowiązkowe zadania do wykonania.

 • Moduł 1
  • Przewodnik – Whiteboard.
  • Przykładowe zadanie z wykorzystaniem tablicy.
  • Zadanie 1
 • Moduł 2
  • Przewodnik – opis narzędzi.
  • Zadanie 2
 • Moduł 3
  • Przewodnik – opis narzędzi, geometria.
  • Przewodnik – przyrządy geometryczne.
  • Zadanie 3
 • Moduł 4
  • Przewodnik – opis aplikacji visnos.
  • Zadanie 4
 • Moduł 5
  • Przewodnik – opis narzędzi didax.
  • Zadanie 5
 • Moduł 6
  • Przewodnik – strony z generatorami i ćwiczeniami online.
  • Zadanie 6
  • Sekretna mapa – przykładowa karta pracy.
 • Podsumowanie

 Harmonogram i zasady kursu

Kurs „Tydzień z narzędziami TIK edukacja matematyczna kl. I- III” trwa od poniedziałku od godz. 9:00 do następnego poniedziałku do godz. 23.55, obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i składa się z 5 modułów. Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9:00; na zapoznanie się z materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do dnia zakończenia kursu (następny poniedziałek), do godziny 23:55.

Moduły składają się z części instruktażowej i zadaniowej. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych i treści zadań; uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania zadań w każdym z 5 modułów kursu. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników kursu. W przedostatnim dniu kursu (niedziela) zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym znajdują się ankiety ewaluacyjne.

Jeśli uczestnik przerwie kurs lub nie wywiąże się z wymaganych zadań i zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku w całości. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi. Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.

Autorka kursu: Agnieszka Ogiegło

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl