Tydzień z Nearpod

Tydzień z Nearpod

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs kierowany jest do zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania platformy Nearpod. Poznane funkcje aplikacji pozwolą na wspólne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji online w projekcie eTwinning. Sprawdzą się również podczas pracy na lekcji oraz zdalnych zajęć.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami,
 • posiadanie konta pocztowego gmail.com,
 • umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w internecie i zapisywania grafiki,
 • rejestracja w programie wTwinning.

Cele kursu

 • nabycie umiejętności tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych,
 • nabycie umiejętności sprawnego korzystania z narzędzi platformy Nearpod,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy:

 • poznają platformy do tworzenia interaktywnych lekcji oraz współpracy w projekcie eTwinning,
 • zdobędą umiejętności korzystania z podstawowych, bezpłatnych funkcji programu Nearpod, który dzięki połączeniu z prezentacją Google oferuje szerokie możliwości pracy w projektowych grupach międzyszkolnych,
 • stworzą prezentację połączoną z interaktywnymi quizami,
 • nauczą się prowadzić lekcje z wykorzystaniem dodatkowych funkcji platformy,
 • poznają podstawowe funkcje innych programów, które działają w podobny sposób i mogą zostać wykorzystane zamienienie.

Kurs składa się z pięciu modułów, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem i obsługą platformy oraz wykonają pięć obowiązkowych zadań.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, które obejmują materiał teoretyczny oraz 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Pierwsze kroki na platformie Nearpod
 • Rejestracja w programie.
 • Edycja profilu.
 • Zapoznanie z platformą Nearpod i jej bezpłatnymi funkcjami.
 • Wyszukiwanie i kopiowanie gotowych lekcji.
 1. Współpraca w projekcie – prezentacja Google i platforma Nearpod
 • Tworzenie prezentacji Google.
 • Udostępnianie linku do wspólnej edycji prezentacji.
 • Udostępnianie linku do wyświetlania prezentacji oraz kodu do jej osadzania.
 • Instrukcja wstawianie linku do edycji na stronie TwinSpace.
 • Instrukcja osadzania prezentacji na stronie w TwinSpace.
 • Darmowe strony z ciekawymi szablonami prezentacji.
 1. Tworzenie i udostępnianie lekcji na platformie Nearpod
 • Przykładowe lekcje powtórzeniowe przeprowadzone podczas zdalnego nauczania.
 • Przykładowe lekcje przygotowane wspólnie z partnerami projektu.
 • Dodawanie interaktywnych ćwiczeń bezpośrednio w prezentacji Google.
 • Integrowanie wspólnie przygotowanej prezentacji z Nearpod.
 • Tworzenie interaktywnych ćwiczeń bezpośrednio na platformie Nearpod.
 • Udostępnianie linku do wspólnej edycji i kopiowania lekcji w wersji dla nauczycieli.
 • Udostępnianie linku lub kodu uczniom w wersji „zadanie domowe”.
 • Udostępnianie linku lub kodu uczniom w wersji online.
 1. Tworzenie lekcji wideo oraz poznanie alternatywnych platform
 • Tworzenie interaktywnych lekcji wideo na platformie Nearpod.
 • Udostępnianie interaktywnych lekcji wideo.
 • Tworzenie wirtualnej lekcji w Peardeck.
 • Przykłady innych alternatywnych aplikacji.
 • Przykładowe materiały projektowe przygotowane w prezentowanych aplikacjach.
 1. Dodatkowe funkcje platformy Nearpod
 • Prowadzenie lekcji online.
 • Raporty i wyniki.
 • Integracja aplikacji z systemem wideokonferencji ZOOM.
 • Wykorzystanie funkcji Microsoft Immersive Reader.
 • Podsumowanie.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników odbywa się poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, a kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy,  umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania w wyznaczonych terminach.

Z uwagi na to, iż podczas kursu omawiana jest jedna platforma, a każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona będzie ankieta ewaluacyjna oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu i pobraniu certyfikatu.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zasady oceniania i zaliczenia kursu

W trakcie trwania kursu zaplanowano 5 obowiązkowych zadań do wykonania, za które można otrzymać łącznie 20 punktów.

Przewidziano następującą punktację:

 • Zadanie 1 – maksymalnie 3 punkty
 • Zadanie 2 – maksymalnie 3 punkty
 • Zadanie 3 – maksymalnie 6 punktów
 • Zadanie 4 – maksymalnie 5 punktów
 • Zadanie 5 – maksymalnie 3 punkty

 Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań i zdobycie co najmniej 15 punktów (75%). Każdy uczestnik jest także zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Autorka kursu: Celina Świebocka

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zreealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl