Tydzień z niezbędnikiem nauczyciela na I etapie edukacyjnym

Tydzień z niezbędnikiem nauczyciela na I etapie edukacyjnym

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy poszukują nowych pomysłów na urozmaicenie pracy z dziećmi na I etapie edukacyjnym.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Wskazane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Specyfika kursu polega na tym, że nie prezentuje on aplikacji przydatnych nauczycielowi do tworzenia własnych pomocy dydaktycznych, ale dostarcza zestaw przykładowych narzędzi dedykowanych dzieciom. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można organizować pracę z dziećmi przy komputerze. Poznają ciekawe strony i aplikacje wspomagające samodzielne rozwijanie różnych aktywności uczniów młodszych. Na bazie zdobytej wiedzy uczestnicy kursu przygotują autorski scenariusz zajęć z wykorzystaniem wybranych zasobów

W module 1 uczestnicy dowiedzą się, jak organizować pracę z dzieckiem przy komputerze, jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne. Zastanowią się także, w jaki sposób można nauczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego używania nowych technologii tak, aby przyczyniały się one do ich rozwoju, a nie do ich uzależniania. Poznają także aplikacje, które będą wprowadzeniem do pracy z myszką. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy poznają aplikacje i zasoby internetowe, które mogą być pomocne w edukacji polonistycznej uczniów, np. poznawanie liter i ich kolejności, łączenie  nauki trudnych i mało interesujących zasad ortografii z dobrą zabawą, przeprowadzanie dyktand i dokonywanie ich korekty przez samych uczniów czy współtworzenie dokumentów i tworzenie krótkich form tekstowych. Takie zasoby mogą skutecznie rozbudzić zainteresowanie nauką czytania i pisania. Uczestnicy wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

W module 3 uczestnicy poznają wybrane zasoby, które mogą wspomóc uczniów w rozwijaniu umiejętności matematycznych – dwa programy wymagające instalacji oraz rożne zasoby internetowe (w tym zestaw wybranych ćwiczeń interaktywnych), do których warto skierować uczniów. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3.

W module 4 uczestnicy poznają zgromadzone wybrane zasoby pozwalające na zabranie dzieci w atrakcyjną, komputerową podróż po świecie przyrody.

Moduł 5 przybliży trzy różne proste programy graficzne, które można zaproponować uczniom najmłodszym. Uczestnicy poznają także aplikację online umożliwiającą pracę kilku uczniów nad jednym obrazem. Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

W module 6 uczestnicy poznają przykładowe strony, których zasoby pozwolą uczniom nie tylko poznać instrumenty, ale także stworzyć własne, krótkie kompozycje muzyczne.

Moduł 7 dostarczy zestaw przykładowych zasobów internetowych, które mogą pomóc uczniom w poznawaniu języka angielskiego. Będą to nie tylko ciekawe strony internetowe, ale także kursy online i zestawy ćwiczeń interaktywnych.

W module 8 uczestnicy będą mogli poznać zasoby różnych rozbudowanych serwisów tematycznych, dedykowanych uczniom.

Moduł 9 to praca nad autorskim scenariuszem zajęć z wykorzystaniem wybranych zasobów internetowych lub programów omówionych w kursie. Uczestnicy wykonają obowiązkowe Zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 10.

Cele kursu

 • Zapoznanie się ze specyfiką pracy uczniów i możliwością organizacji zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na I etapie edukacyjnym.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania różnorodnych, w tym multimedialnych materiałów edukacyjne do wykorzystania w procesie dydaktycznym na I etapie edukacyjnym.
 • Nabycie umiejętności oceny i dobrania odpowiednich zasobów multimedialnych i aplikacji do określonego tematu zajęć.
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 9 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Komputer i uczeń najmłodszy
 • Rostkowska M., „Specyfika pracy przy komputerze z dzieckiem najmłodszym”
 • Technologie są dla dzieci
 • Stachera H., Kijo A., Wilińska J., „Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?” (polecany Rozdział II – Wychowanie przedszkolne i szkoła podstawowa)
 • Co na początek, czyli myszka i klawiatura
 • Puzzle online
 • Zadanie 1
 1. Edukacja polonistyczna
 • Interaktywne bajki do posłuchania
 • Ortografia i komputer
 • Uczymy się pisać
 • Opowiadania dla dzieci
 • Baśnie i legendy
 • Wspólne opowiadania
 • Tworzenie pocztówek i scen komiksowych online
 • Zadanie 2
 1. Edukacja matematyczna
 • 2+2
 • Sebran’s ABC
 • Matematyczne ZOO
 • Tabliczka mnożenia na wesoło
 • Tabliczka mnożenia – puzzle
 • Wybrane ćwiczenia i gry zebrane z dostępnych zasobów internetowych
 • Testy matematyczne dla klas I – III
 • Zadanie 3
 1. Edukacja przyrodnicza
 • Przyrodnicze puzzle
 • Wybrane ćwiczenia i gry dostępne na stronach internetowych
 • Leśny wortal „Las Rysia eRysia”
 • Gry ekologiczne
 • Filmy i bajki przyrodnicze
 • Głosy zwierząt
 1. Edukacja plastyczna
 • Kea Coloring Book
 • Tux Paint
 • Mały malarz
 • Kolorowanki online
 • Flockdraw – wspólne rysowanie
 • Zadanie 4
 1. Edukacja muzyczna
 • Muzyczne zabawy i gry
 • Instrumenty online
 • Dźwięki instrumentów
 • Karaoke dla dzieci
 1. Język angielski
 • Angielskie słówka (Lulek.tv)
 • Duolingo – darmowy kurs językowy
 • Angielski dla dzieci – SuperKid
 • Platformy do nauki języka angielskiego dla dzieci
 • Piosenki dla dzieci w języku angielskim
 • Ćwiczenia interaktywne w LearningApps
 • English for kids
 1. Skierujmy tam uczniów
 • Przygody Kuby Pieniążka i Żyrafy Lokatki, czyli dziecięcy przewodnik po świecie pieniędzy
 • Tajemnicza kuchnia
 • Kultura w sieci dla dzieci
 • Żyraffowa TV
 • Pyrkowa kraina
 • Prawo Autorskie? OK!
 • pl
 • Planeta energii
 • Stroje polskie
 • Mały konsument
 • Owce w sieci
 1. Tworzymy autorski scenariusz
 • Zadanie 5

 

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania.

 

Autorem kursu jest pani Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl