Tydzień z podstawami programowania w Python

Tydzień z podstawami programowania w Python

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą dowiedzieć się, na czym polega programowanie w coraz popularniejszym języku Python.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem i przeglądarką internetową. Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • Prezentacja podstaw składni języka Python.
 • Prezentacja wybranych, podstawowych funkcji języka Python.
 • Nabycie umiejętności osadzania kodu w wybranym środowisku oraz uruchomienia programu.
 • Nabycie umiejętności analizy podstawowych błędów składni.
 • Przygotowanie uczestnika do dalszego samokształcenia w zakresie programowania w języku Python.

Opis i treści kursu

W trakcie kursu prezentowane są poszczególne struktury programistyczne. Uczestnicy zaproszeni są do analizy gotowych kodów oraz wprowadzania w nich zmian.

W kolejnych częściach szkolenia uczestnicy przechodzą do zadań polegających na bardziej samodzielnym kodowaniu.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

 • Moduł I – uruchomienie pierwszego programu oraz ogólne informacje o tym, czym jest programowanie oraz język Python.
 • Moduł II – operacje matematyczne na danych liczbowych.
 • Moduł III – komunikacja programu z użytkownikiem, wprowadzanie wartości w konsoli.
 • Moduł IV – przygotowanie programu użytkowego, który komunikuje się z użytkownikiem i przetwarza udostępnione dane.
 • Moduł V – instrukcje warunkowe w programowaniu.
 • Moduł VI – samodzielne przygotowanie programu użytkowego przyjmującego dane od użytkownika, analizujący je oraz podejmujący działania zgodne z wynikiem analizy dostarczonych danych.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie moduły kursu zostają odsłonięte równocześnie. Uczestnik może uczestniczyć w kursie zgodnie z własnym trybem pracy.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania certyfikatu będzie wykonanie przez uczestnika wszystkich obowiązkowych zadań.

Autor kursu: Dariusz Kwiecień

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl