Tydzień z Prezi

Tydzień z Prezi

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs „Prezi” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i nauczycieli, którzy chcą tworzyć nowoczesne prezentacje multimedialne oparte na technologii zoom i wykorzystywać je w swojej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ omawiana podczas kursu aplikacja posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje i filmy instruktażowe  zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wymagane jest też, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości Prezi – bezpłatnej aplikacji webowej do przygotowywania i udostępniania nowoczesnych prezentacji multimedialnych. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi aplikacji, a także nabycie umiejętności zaplanowania, utworzenia, współtworzenia, udostępniania i prezentowania online autorskich prezentacji.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

W module 1 przybliżone zostaną podstawowe informacje dotyczące pierwszego etapu przygotowywania prezentacji, czyli planowania. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi prezentacjami wykonanymi w Prezi, zasadami planowania prezentacji, technikami prezentacji, jak i podstawowymi zasadami stosowania prawa autorskiego w kontekście prezentacji. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 poświęcony jest pierwszym krokom z aplikacją. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami kont użytkownika, sposobami założenia konta, zmiany jego ustawień i zarejestrują się w serwisie. Przybliżony zostanie interfejs Prezi i jego podstawowe funkcjonalności.

W module 3 uczestnicy nauczą się, jak utworzyć nową prezentację, jak skorzystać z szablonów, wstawić tekst, grafikę i film. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 poświęcony jest rozbudowywaniu prezentacji. Przybliżone zostaną sposoby wstawiania nowego slajdu, usuwania slajdu, tworzenia slajdu z osadzonego obiektu. Uczestnicy dowiedzą się, jak edytować ścieżki slajdów, wstawiać proste obiekty graficzne, treści z plików zewnętrznych PDF i PowerPoint, a także jak zamieścić dźwięk w prezentacji. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 przybliżone zostaną możliwości jednoczesnego edytowania tej samej prezentacji przez wiele osób oraz sposobu uruchamiania zdalnego pokazu prezentacji. Zaplanowano dwa zadania dla osób chętnych.

Moduł 6 poświęcony jest sposobom zapisu prezentacji oraz możliwościom jej udostępniania w Internecie. Uczestnicy prześlą rozwiązanie obowiązkowego zadania podsumowującego cały kurs.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 7.

Cele kursu

 • poznanie podstaw technik prezentacji,
 • nabycie umiejętności zaplanowania prezentacji,
 • poznanie i przećwiczenie interfejsu Prezi,
 • nabycie umiejętności prawidłowego doboru środków przekazu do prezentowanych treści,
 • poznanie możliwości pracy zespołowej podczas tworzenia prezentacji,
 • utworzenie autorskiej, dynamicznej prezentacji multimedialnej,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz cztery obowiązkowe zadań do wykonania, z czego trzy zadania dotyczą technicznych aspektów korzystania z narzędzia. Jedno zadanie polega na utworzeniu autorskiej prezentacji przedmiotowej.

1. Plan prezentacji

 • Przykłady prezentacji wykonanych w Prezi
 • Wprowadzenie do technik prezentacji
 • Prawo autorskie w kontekście tworzenia prezentacji
 • Zadanie 1

2. Zakładanie konta i jego ustawienia

 • Zakładanie konta „Public”
 • Zakładanie konta Edu Enjoy
 • Ustawienia konta

3. Tworzenie nowej prezentacji

 • Tworzenie nowej prezentacji na podstawie szablonu: korzystanie z szablonów, wstawianie tekstu, grafiki i filmów
 • Zadanie 2

4. Rozbudowa prezentacji

 • Wstawianie i usuwanie slajdów
 • Ścieżka przejścia (Path)
 • Wstawianie innych obiektów: symbole i kształty, strzałki, linie, dokumenty PDF, prezentacje PowerPoint
 • Wstawianie dźwięków
 • Zadanie 3

5. Praca zespołowa i pokaz zdalny prezentacji

 • Praca zespołowa w Prezi
 • Pokaz zdalny prezentacji
 • Zadanie 4 (dla chętnych)

6. Praca zespołowa i pokaz zdalny prezentacji

 • Zapisywanie i udostępnianie prezentacji – materiał instruktażowy
 • Zadanie 5

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy dla aktualnego zagadnienia”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach.

Autorką kursu jest pani Ewa Kurzak.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl