Tydzień z programowaniem w języku C++

Tydzień z programowaniem w języku C++

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z programowaniem w języku C++ jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej chcą uzyskać wiedzę i umiejętności pozwalające na zastosowanie programowania w języku wysokiego poziomu. 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia oczekiwana jest przede wszystkim chęć poznania podstaw programowania w języku C++. Na wstępie nie jest potrzebna żadna wiedza programistyczna oraz wcześniejsze doświadczenie w programowaniu. Uczestnik szkolenia nie ponosi żadnych kosztów związanych z instalacją oprogramowania, musi jedynie mieć dostęp do komputera, na którym może je instalować oraz stabilne łącze internetowe.

Opis kursu

C++ jest językiem programowania wysokiego poziomu, czyli takim, którego struktura ma maksymalnie ułatwić rozumienie kodu składającego się ze zrozumiałych dla człowieka słów. Język ten jest niezwykle popularny wśród osób rozpoczynających przygodę z programowaniem, często jest wykorzystywany na egzaminach informatycznych (matura i olimpiada), ale także przez zaawansowanych programistów. W trakcie kursu uczestnicy napiszą kilka programów, od bardzo prostych po bardziej zaawansowane, oczywiście przy pełnym wsparciu trenera. Otrzymają również materiały pomocne w prowadzeniu lekcji z programowania. 

Jednym z założeń szkolenia jest nawiązanie dłuższej współpracy pomiędzy uczestnikami w ramach grupy dyskusyjnej, gdzie będą mogli dalej rozwijać umiejętności programowania i liczyć na pomoc innych.

Materiały do szkolenia zostały przygotowane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić uczestnikom poznawanie poruszanych zagadnień. Materiały od podstaw i krok po kroku przygotowane są w formie filmów wideo, jak również materiałów do wydruku. Przykładowe materiały dostępne są pod adresem: https://sites.google.com/lo49.pol.pl/cplusplus/

Cele

Przedstawienie podstaw zaawansowanego programowania w sposób prosty i czytelny. Udostępnienie nauczycielom gotowych lekcji wstępu do programowania do wykorzystania w pracy z uczniami.

Treści szkoleniowe

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z najważniejszymi informacjami o C++:

  • Słów kilka o języku C++
  • Czym jest kompilator, jego instalacja i uruchomienie?
  • Pierwszy program wyświetlający tekst
  • Odbieranie treści od użytkownika
  • Zmienne
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Tablice

Autorem kursu jest pan Dariusz Kwiecień

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl