Tydzień z przedsiębiorczością w eTwinning

Tydzień z przedsiębiorczością w eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z przedsiębiorczością w eTwinning”.

Program eTwinning umożliwia zawieranie partnerstw pomiędzy szkołami z krajów Europy. Współpraca pomiędzy partnerami oparta m.in. na wspólnym tworzeniu i opracowywaniu materiałów z wykorzystaniem technologii ICT, nad którymi uczestnicy pracują razem, podwyższa jakość działań projektowych. Efektywny przepływ danych i komunikacji na każdym etapie realizacji projektu jest niezbędne do osiągnięcia koordynacji i współpracy między uczestnikami.
Kurs Tydzień z  przedsiębiorczością w eTwinning włącza w te treści elementy przedsiębiorczości.
Współpraca z inną szkołą może być wspaniałym doświadczeniem i wymianą pomysłów na realizację przedsięwzięcia.

Dlaczego przedsiębiorczość w projektach?

Dzieci od najmłodszych lat posiadają naturalne zdolności przedsiębiorcze i bardzo ważne jest aby podtrzymać tę naturalną zdolność podczas dalszej edukacji. Realizacja projektu w międzynarodowym gronie uatrakcyjni  formę przekazu i pozwoli porównać i dzielić się doświadczeniem. Uczniowie wspólnie mogą rozwijać takie umiejętności jak rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i określanie ryzyka. Dzięki temu mają szansę na sukces, mogą stać się odpowiedzialnymi obywatelami i zachować indywidualność. Zobaczą zależności pomiędzy relacjami z innymi ludźmi, pracą grupową  a osiąganiem swoich celów.
Uczniowie zapytani jak wyobrażają sobie swoje życie po szkole twierdzą najczęściej, że chcą być swoimi własnymi szefami, żyć ze swoich pasji i zainteresowań. Włączenie elementów przedsiębiorczości w projekt eTwinning pomoże im to osiągnąć, co z kolei będzie ważne dla ekonomii i społeczności lokalnej.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Kurs jest prowadzony w systemie elearning z wykorzystaniem platformy Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl i trwa 7 dni. Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie/ przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego online na www.eTwinning.pl.
Uczestnicy szkolenia mają całodobowy dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych. Podczas tygodnia praktycznie uczą się korzystania z prezentowanego programu. Nad przebiegiem kursu czuwa trener dostępny online podczas wyznaczonych dyżurów.
Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Czas przeznaczony na zadania jest uzależniony od stopnia zaawansowania technicznego i doświadczeń w pracy z komputerem i Internetem.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie: uruchamiania programów. Każdy uczestnik powinien mieć dostęp do komputera i Internetu.

CELE:
– nawiązanie partnerstwa eTwinning włączającego uczniów w postawy przedsiębiorcze rozwijające umiejętności uczenia się i przygotowujące do samodzielnego życia i pracy.

– przygotowanie młodych ludzi do zmieniającego się świata ( zanim opuszczą szkoły może się okazać, że wiele zawodów nie istnieje i muszą być przygotowani do częstego zmieniania zawodu i podejmowania nowych wyzwań).

– kształcenie umiejętności pozwalających uczniom przygotować się do przyszłości, którą trudno przewidzieć, tak aby mogli radzić sobie ze zmianami i rozczarowaniami.

– promowanie uczenia się przez całe życie.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl