Tydzień z studio.code.org

Tydzień z studio.code.org

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, biorących już udział lub przygotowujących się do udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Szczególnie dla tych nauczycieli szkoły podstawowej, edukacji wczesnoszkolnej a nawet przedszkolnej, którzy chcieliby wprowadzić swoich uczniów w świat programowania i myślenia algorytmicznego. Strona studio.code.org udostępnia nauczycielom możliwość udostępnienia swoim uczniom kursów online traktujących o kodowaniu. Kursy zawierają interaktywne ćwiczenia oraz materiały multimedialne oraz system zarządzania klasami i uczniami oraz obserwacji postępów uczniów.

Podczas szkolenia uczestnicy wykonają zadania z wybranych kursów studio.code.org aby poznać podstawowe pojęcia związane z programowaniem. Nauczyciele założą własne środowisko do pracy z uczniami, nauczą się zakładać konta, przydzielać zadania, analizować postępy uczniów.

Autorem kursu jest pan Marek Fularz.

Kurs jest prowadzony w systemie elearning z wykorzystaniem platformy Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl i trwa 7 dni. Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie/ przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego online na www.eTwinning.pl.
Uczestnicy szkolenia mają całodobowy dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych. Nad przebiegiem kursu czuwa trener dostępny online podczas wyznaczonych dyżurów.
Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl