Tydzień z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej

Tydzień z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy korzystają z tablicy interaktywnej podczas pracy na zajęciach lekcyjnych. Kurs adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kurs dotyczy narzędzi i aplikacji interaktywnych. W kursie nie jest omawiana obsługa tablicy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
  • posiadanie konta pocztowego,
  • umiejętność edytowania dokumentów tekstowych,
  • umiejętność wykonywania zrzutów ekranu.

Cele kursu

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak:

  • tworzyć krótkie filmy edukacyjne,
  • generować gry interaktywne,
  • opracowywać wirtualne karty pracy,
  • utrwalać poznany materiał przy pomocy interaktywnych aplikacji,
  • wykorzystywać aplikacje do zarządzania klasą i lekcją.

Opis kursu

Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych, w tym 4 obszary edukacyjne.

MODUŁ 1 – WYWOŁANI DO TABLICY.

MODUŁ 2 – JĘZYK POLSKI INTERAKTYWNIE.

MODUŁ 3  – MATEMATYCZNE KARTY PRACY.

MODUŁ 4 –  FILMY I QUIZY O PRZYRODZIE.

MODUŁ 5 – JĘZYK OBCY W AKCJI.

Wszystkie moduły kursu składają się z części instruktażowej i zadaniowej.

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan                        

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl