Tydzień z tablicą interaktywną

Tydzień z tablicą interaktywną

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z tablicą interaktywną” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej poszukują nowych metod wspomagających zachowanie i zaangażowanie uczniów.

Wymagania wstępne.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej.

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni w tajniki darmowego oprogramowania Open-Sankore, które jest dedykowane do interaktywnych materiałów dydaktycznych opartych na otwartych standardach. Jest uniwersalne i ergonomiczne. Pozwala to w pełni wykorzystać ich możliwości w różnych działaniach. Umożliwia także tworzenie, edytowanie i udostępnianie zasobów.

Open Sankore to darmowe narzędzie open-source do tworzenia lekcji, oprogramowanie do tablic interaktywnych i monitorów, kompatybilne z każdym projektorem i urządzeniem wskazującym. Łączy w sobie prostotę tradycyjnych narzędzi dydaktycznych z korzyściami, jakie przynoszą technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Przygotowywane z jego pomocą slajdy czy lekcje są automatycznie rejestrowane (co zapobiega utracie danych) i przechowywane w bibliotece dokumentów. Wszystkie potrzebne materiały i pomoce także mogą być gromadzone w wygodnej bibliotece.

Podczas kursu zostaną także przedstawione darmowe zasoby na tablice interaktywną znajdujące się w internecie. Oprogramowanie oraz niezbędne instrukcje są w j. polskim

Cele:

 • Realizacja projektów eTwinning w oparciu o wykorzystanie zadań i materiałów przygotowanych na tablice interaktywną.
 • Dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.
 • Umiejętność wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych.

Zaproponowane zadania podczas kursu pozwolą uczestnikom wspólnie szukać rozwiązań i uczyć się od siebie nawzajem poprzez wymianę doświadczeń na forum.

Efekty pracy w programie będą dla partnerów widoczne od razu i to pozwoli na bieżąco pracować nad realizacją celów projektu i wypracowywaniem materiałów.

Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety Open Sankore z wykorzystaniem ich w działaniach projektowych eTwinning.

 

Moduły:

 • Moduł 0 – sylabus kursu, forum aktualności, forum pomocy, forum poznajmy się, artykuły dotyczące wpływu tablic interaktywnych na przyswajanie wiedzy
 • Moduł I –informacje o programie Open Sankore, poznanie możliwości oprogramowania, pobranie na komputer.
 • Moduł II – Jak zacząć pracę z Open Sankore?, funkcje programu, cztery tryby pracy.
 • Moduł III – poznanie dostępnych w oprogramowaniu aplikacji, edycja wybranej aplikacji i dostosowanie jej do swoich potrzeb.
 • Moduł IV – stworzenie własnej autorskiej lekcji.
 • Moduł V – poznanie wolnych zasobów edukacyjnych i możliwości ich wykorzystania w pracy z tablica interaktywną.
 • Moduł VI – podsumowanie, ankieta uczestnika, wykorzystanie programów w projektach eTwinning.

 

Podczas trwania kursu uczestnicy stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na wykorzystanie oprogramowania w projektach eTwinningowych. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela.

Kursanci będą pracować korzystając z instrukcji trenera, z który będą mieli ciągły kontakt podczas realizacji szkolenia. Materiały będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej jak i nie).

Autorem kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl