Tydzień z TeamViewer

Tydzień z TeamViewer

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z narzędziami do zdalnego sterowania komputerem” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, a także wszystkich nauczycieli zainteresowanych poznaniem podstawowych możliwości programów TeamViewer i AnyDesk  i nabyciem umiejętności praktycznego wykorzystania jego możliwości w projektach eTwinning oraz w codziennej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego,
a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie i zapisywania plików. Wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski wszystkie najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości programów do TeamViewer i AnyDesk do zdalnego sterowania komputerami. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi obu programów oraz nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się nimi. Uczestnicy dowiedzą się także, jak można sterować zdalnie komputerem za pomocą własnego telefonu.

Wszyscy uczestnicy wykonają obowiązkowe zadania w planowanych 5 modułach – poleceń, do bardziej zaawansowanych narzędzi np. organizacji meetingów, czy nagrywania sesji. Poznają także podstawowe informacje łączenia komputerów i telefonów oraz wykonania podstawowych operacji i działań w obie strony.

Kurs składa się z pięciu modułów, w których uczestnicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem
i obsługą programów. Wykonają także cztery zadnia obowiązkowe (oceniane) i jedno zadanie dodatkowe (nie wpływające na ocenę końcową i zaliczenie).

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych narzędzi programu TeamViewer w stopniu wystarczającym
  do samodzielnego z niego korzystania,
 • nabycie umiejętności łączenia komputerów będących w różnych miejscach,
 • sprawne posługiwanie się podstawowymi, najczęściej wykorzystywanymi poleceniami
  i narzędziami programów,
 • wykorzystanie bardziej skomplikowanych poleceń i narzędzi programów do organizacji meetingów, czy nagrywania sesji,
 • nabycie umiejętności przygotowania materiału do druku,
 • porównanie wybranych funkcji w programach TeamViewer i AnyDesk,
 • poznanie stron domowych obu programów,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia oraz sprawne korzystanie z platformy Moodle.

 

Treści szkoleniowe

 

1.      Zapoznanie z programem i stroną domową TeamViewer

 • Instalacja i logowanie do programu
 • Dodawanie nowych urządzeń
 • Zapoznanie z wyglądem okna programu i jego głównymi elementami
 • Omówienie kwestii bezpieczeństwa.

2.      Pierwsze działania w programie.

 • Dostosowanie okna do potrzeb użytkownika
 • Wyjaśnienie znaczeń przycisków/narzędzi
 • Zaznajomienie się praktyczne z narzędziami oferowanymi przez program
 • Zadanie 1 – Połączenia ze sobą dwóch różnych komputerów

3.      Przesyłanie plików pomiędzy komputerami

 • Możliwość skorzystania z wersji podstawowej i uproszczonej
 • Zadanie II – Pobieranie plików

4.      Zapoznanie się z dodatkowymi możliwościami programu

 • Tablica
 • Meeting
 • Nagrywanie
 • Połączenie telefoniczne
 • Zadanie III – Wzięcie udziału w meetingu

5.      Zapoznanie się z działaniem programu AnyDesk

 • Zadanie IV – Notatka dotycząca porównania oby programów

 

 

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy  z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, ponieważ treści kursu będą udostępniane w trzech następujących po sobie częściach.

Autorem kursu jest Pan Jarosław Usowicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl