Tydzień z TIK dla polonistów

Tydzień z TIK dla polonistów

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych (klasa IV-VIII), klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy i poznać ciekawe narzędzia Web 2.0 oraz dowiedzieć się, jak można je wykorzystać podczas pracy z uczniami.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne poruszanie się po Internecie i posiadanie konta pocztowego. Ponieważ niektóre aplikacje zaprezentowane podczas kursu aplikacja posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wymagane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning Live. Niezbędne będą słuchawki i mikrofon.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają ciekawe zasoby internetowe i narzędzia, które można wykorzystać nie tylko do tworzenia ciekawych pomocy dydaktycznych, ale także do uatrakcyjnienia lekcji języka polskiego i zwiększenia aktywności uczniów.

W module 1 uczestnicy poznają wiele ciekawych zasobów internetowych, które mogą być wykorzystane w pracy nauczycieli języka polskiego, jak np.: biblioteki cyfrowe i wybrane cyfrowe kolekcje, słowniki, serwisy, filmowe zasoby serwisu YouTube, blogi nauczycieli języka polskiego i przykładowe ćwiczenia interaktywne. Wykonają Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy poznają WriteURL – darmowy edytor online, który pozwala na tworzenie dokumentu zawierającego tekst, obrazy, linki, umożliwia również pracę grupową nad jednym dokumentem. Zaprezentowana zostanie także aplikacja My Storybook, pozwalająca na tworzenie przez uczniów cyfrowych, barwnych opowieści. Osoby chętne będą mogły sprawdzić, jak działają wybrane, dostępne narzędzia do korekty tekstów online. Uczestnicy wykonają Zadanie 2 i Zadanie 3.

Moduł 3 przeznaczony jest na pracę z dwoma prostymi w użyciu rejestratorami dźwięku online. Mogą być one wykorzystane zarówno przez nauczyciela do tworzenia pomocy dydaktycznych, sprawdzą się także w nagrywaniu wypowiedzi uczniów, co rozwija sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu. Uczestnicy wykonają Zadanie 4.

W module 4 uczestnicy poznają Sutori – narzędzie do tworzenia cyfrowych historii zawierających teksty, obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe, linki do stron internetowych, a nawet quizy. Wykonają Zadanie 5.

W module 5 uczestnicy poznają Padlet – darmowe narzędzie do tworzenia wirtualnej tablicy, na której można zamieszczać: teksty, adresy stron internetowych, obrazki, zdjęcia, dokumenty, prezentacje itp. Pomaga porządkować i grupować tematycznie różne zasoby i udostępniać je w sieci. Zaletą Padleta jest możliwość współtworzenia go przez kilka osób.. Uczestnicy wykonają Zadanie 6.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 6.

Cele kursu

 • poznanie wartościowych zasobów internetowych, które można wykorzystać w pracy nauczyciela języka polskiego,
 • poznanie możliwości wykorzystania edytora tekstu online do tworzenia i współtworzenia przez kilka osób jednego dokumentu,
 • nabycie umiejętności wykorzystania aplikacji online do tworzenia cyfrowych opowieści w postaci e-książeczek i historii/prezentacji,
 • poznanie narzędzia umożliwiającego porządkowanie i grupowanie tematycznie różnych zasobów i udostępnianie go w sieci.
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 6 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Przydatne zasoby
 • Biblioteki cyfrowe i wybrane kolekcje
 • Serwisy, słowniki i inne przydatne zasoby
 • Zasoby filmowe YouTube
 • Blogi, ćwiczenia interaktywne
 • Zadanie 1
 1. Tworzenie i współtworzenie tekstów
 • WriteURL – materiały
 • WriteURL – link do serwisu
 • My Storybook – materiały
 • My Storybook – link do serwisu
 • Zadanie 2
 • Zadanie 3
 1. Nagrywanie dźwięku
 • Nagrywanie dźwięku w serwisie SpeakPipe – materiały
 • SpeakPipe – link do serwisu
 • Nagrywanie dźwięku w serwisie Voice Spice Recorder – materiały
 • Voice Spice Recorder – link do serwisu
 • Zadanie 4
 1. Sutori – tworzenie historii
 • Przykładowe historie/prezentacje wykonane w Sutori
 • Sutori – link do serwisu
 • Zakładanie konta i interfejs
 • Tworzenie cyfrowej historii/prezentacji krok po kroku
 • Zapis i udostępnianie historii
 • Tworzenie klasy i udostępnianie historii uczniom
 • Zadanie 5
 1. Padlet – wirtualna tablica
 • Przykłady wirtualnych tablic
 • Padlet – link do serwisu
 • Zakładanie konta i ustawienia
 • Tworzenie wirtualnej tablicy
 • Ustawienia tablicy, udostępnianie i współtworzenie
 • Zadanie 6

Zasady organizacyjne

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania.

Z uwagi na to, że każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu.

UWAGA! Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, może zostać z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl