Tydzień z TIK na zajęciach z wychowawcą

Tydzień z TIK na zajęciach z wychowawcą

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla wychowawców, którzy chcą wzbogacić swoje lekcje o elementy technologii informacyjno–komunikacyjnej, takie jak aplikacje do tworzenia interaktywnych ankiet, które można wykorzystać jako narzędzie dostosowania poruszanych treści do rzeczywistych potrzeb uczniów (Mentimeter, Klaxoon, Slido), narzędzia ułatwiające podział na grupy (RandomNamePicker, Avatar Maker) i ewaluację lekcji wychowawczej (AnswerGarden). Wychowawcy będą mogli także wzbogacić swój warsztat o platformy umożliwiające uczniom zaprezentowanie się (Padlet), aplikacje do tworzenia pozytywnej chmury słów (WordArt), interaktywne karty pracy przeznaczone np. do mówienia o wartościach (Worksheets), aplikacje do tworzenia gier, zabaw i quizów (LearningApps, Kahoot, Quizizz). Omówiony zostanie także projekt eTwinning jako narzędzie integracji klasy i elementy gamifikacyjne poprzez zastosowanie Bamboozle i Wordwall. Kurs odnosi się także do takich elementów jak przygotowanie przez uczniów komiksów w aplikacji Pixton, generowanie aktualnych memów w Canvie i zagadnienie tworzenia fake newsów. Będzie można także poznać platformy umożliwiające wprowadzenie filmu na lekcje z wychowawcą oraz narzędzi umożliwiających tworzenie własnych video (Flipgrid, EdPuzzle).

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Każdy uczestnik powinien być zarejestrowany na platformie eTwinning i znać jej funkcjonalności w podstawowym zakresie, bo kurs odwołuje się częściowo do treści dostępnych na TwinSpace.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają konkretne sposoby i narzędzia do wdrożenia technologii informacyjno–komunikacyjnej w praktykę lekcji wychowawczej. Poznają także funkcjonalności konkretnych aplikacji, które mogą podczas tych zajęć wykorzystać. Aplikacje zostały wymienione w punkcie „Adresaci szkolenia”.

W module 1 uczestnicy dowiedzą się, jak ustalić i ewaluować tematykę zajęć z wychowawcą w porozumieniu z uczniami i przy wykorzystaniu takich aplikacji jak Klaxoon, Mentimeter, Slido, Vocaroo i Answergarden. Poznają także sposoby wykorzystania na zajęciach z wychowawcą Random Name Picker i Avatar Maker. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności Padleta i możliwości wykorzystania tej aplikacji podczas pracy wychowawczej z klasą. Dowiedzą się także, jak tworzyć pozytywne chmury słów przy pomocy WordArt, w jaki sposób gry dydaktyczne stworzone w aplikacji LearningApps i Worksheets pozwalają lepiej poznać się uczniom i jakie wartości integrujące mają quizy w Kahoot i Quizizz. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

W module 3 uczestnicy będą mieli okazję poznać korzyści płynące z włączenia projektu eTwinning w pracę wychowawczą z klasą. Poznają także sposoby zastosowania takich aplikacji jak JigsawPlanet i Fodey oraz Bamboozle i WordWall. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3.

W module 4 uczestnicy poznają sposoby na kreatywne wykorzystanie tego, co porusza uczniów, przy zastosowaniu Canvy, aplikacji do tworzenia komiksów Pixton i generatora fake newsów (Classtools). Wykonają obowiązkowe Zadanie 4.

W module 5 uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się filmowi jako narzędziu pracy wychowawczej, poznać platformy, gdzie można czerpać filmowe inspiracje, poznać narzędzia do tworzenia własnych video (Flipgrid i EdPuzzle) oraz poznać teoretyczne podstawy storytegllingu i proste narzędzie zachęcające uczniów do mówienia (StoryDice). Wykonają obowiązkowo zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 5.

Cele kursu

 • Poznanie praktycznych narzędzi umożliwiających włączenie uczniów w proces współtworzenia tematyki godzin wychowawczych.
 • Poznanie sposobów ewaluacji godzin wychowawczych przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej.
 • Wprowadzenie elementów edukacji filmowej do zajęć z wychowawcą.
 • Tworzenie przyjaznego i zintegrowanego środowiska klasowego poprzez tworzenie wspólnych platform do współdzielenia treści.
 • Wprowadzenie elementy gamifikacji do klasy poprzez stosowanie metod aktywizujących.
 • Kształcenie nawyku korzystania z zasobów i platform, które stanowią codzienność uczniów, do organizacji procesu kształcenia.
 • Pokazanie różnorodności dostępnych na rynku narzędzi do tworzenia grafiki użytkowej przydatnej podczas lekcji z wychowawcą.
 • Umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Tematyka godzin wychowawczych z TIK.
 • O czym rozmawiać na zajęciach z wychowawcą? (Klaxoon, Mentimeter czy Slidoo)
 • Sprawny podział na grupy (Classtools/Random Name Picker i AvatarMaker)
 • Czego dowiedziałeś się na dzisiejszej godzinie wychowawczej? Wykorzystanie aplikacji Answergarden i Vocaroo.
 1. Chcemy wiedzieć o sobie więcej, by się zintegrować.
 • Nie tylko suche „Jestem Zosia”, czyli chcemy wiedzieć więcej o sobie – wykorzystanie Padleta oraz szablonów do tworzenia zabawnych profili.
 • Cieszę się, że cię znam – WordArt (chmury wspierających słów).
 • Niech karty pracy ożyją, czyli Worksheets.
 • Milionerzy w naszej klasie, czyli o wykorzystaniu LearningApps na godzinie wychowawczej.
 • Sprawdźmy, co o sobie wiemy, przy okazji się integrując – Kahoot i Quizziz zawsze mile widziane.
 1. Projekt eTwinning jako metoda budowania relacji
 • Realizacja projektu eTwinning jako sposób na integrację klasy
 • Projekt eTwinning szansą na poznanie się lepiej … poprzez zabawę (JigsawPlanet, Fodey)
 • Gamifikacja godziny wychowawczej, czyli jak się z sensem bawić (Bamboozle, WordWall)
 1. Jak mówić o tym, co nas porusza?
 • To mnie porusza. Canva jako generator memów i narzędzie tworzenia klasowego kolażu.
 • Tworzymy komiksy profilaktyczne (Pixton).
 • Fake news generator – jak mówić o fake news na godzinie wychowawczej
 1. Film jako element opowieści na godzinie wychowawczej.
 • Wykorzystanie filmu na zajęciach z wychowawcą. Gdzie szukać inspiracji?
 • Nie tylko MovieMaker, czyli EdPuzzle i Flipgrid.
 • (Digital) storytelling – dlaczego warto zachęcać uczniów do tworzenia własnych opowieści? (StoryDice)

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzone jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55.  Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Z uwagi na to, iż podczas kursu omawiana jest jedna platforma, a każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorka kursu: Lilla Poncyliusz-Guranowska

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl