Tydzień z TIK w biologii

Tydzień z TIK w biologii

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci kursu

Kurs Tydzień z TIK w biologii jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej poszukują nowych metod wykorzystania TIK w nauczaniu tego przedmiotu.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie: uruchamiania programów. Każdy uczestnik powinien mieć dostęp do komputera i Internetu.  Przydatna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego.

Opis kursu

W trakcie kursu uczestnicy szkolenia zapoznają się z narzędziami ICT, które umożliwią im przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu biologii za pomocą aplikacji na Androida, a także dostępnych online. Część aplikacji jest dostępna w języku polskim, cześć w języku angielskim. Są intuicyjne w obsłudze, a prezentowane wiadomości za pomocą obrazów 3D pozwalają przyswoić wiedzę w różnorodny sposób.

Aby właściwie wykorzystać narzędzia ICT w nauczaniu biologii powinny one wiązać się z zamierzonymi celami lekcji. Część zaproponowanych aplikacji łączy w sobie wykorzystanie technologii i wycieczki do lasu, czy na łąkę. Uczniowie za pomocą tych narzędzi mogą dokumentować swoje wyjścia i obcowanie z przyrodą za pomocą e-zielnika.

Podczas kursu uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z narzędziami do nauczania biologii: online – Innerbody, Zygotebody i darmowymi aplikacjami na Androida.

Zaproponowane aplikacje i programy mają służyć lepszemu zrozumieniu procesów zachodzących w świecie przyrody, poznaniu pojęć biologicznych i procesów, które zachodzą w organizmach. Wszystkie są darmowe.

Zaproponowane narzędzia pozwolą uczestnikom szkolenia podczas kursu wspólnie szukać rozwiązań i uczyć się od siebie nawzajem. Efekty pracy w programie będą dla partnerów widoczne od razu i to pozwoli na bieżąco pracować nad realizacją celów projektu i wypracowywaniem materiałów.

Cele:

 • realizacja projektów eTwinning  o tematyce przyrodniczej w oparciu o wykorzystanie narzędzi TIK w biologii.
 • Dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.
 • Umiejętność zbierania informacji, katalogowania i korzystania z zasobów dostępnych w Internecie.

Treści szkoleniowe

Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety programów z wykorzystaniem ich w działaniach projektowych eTwinning.

Moduły:

 • Moduł 0 – sylabus kursu, forum aktualności, forum pomocy, forum poznajmy się,
 • Moduł I – informacje o aplikacji iCell, poznanie możliwości programu. Strona zawierająca informacje o bezpłatnych zasobach dostępnych online.
 • Moduł II – informacje o programie InnerBody i aplikacji Ludzkie Ciało.
 • Moduł III – aplikacje 3D Bones and Organs, Proces biologiczny. Strona online Zygotebody.
 • Moduł IV – poznanie możliwości aplikacji „Czyj to liść?”
 • Moduł V – wykorzystanie aplikacji do Atlas roślin i Identyfikacja roślin.
 • Moduł VI – podsumowanie, ankieta uczestnika,, wykorzystanie programów w projektach eTwinning Padlet.

Kursanci będą pracować korzystając z instrukcji trenera. Zaprezentowane programy są w języku polskim i angielskim. Trener zaproponuje szereg zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, a które umożliwią poznanie możliwości programów. Kurs zawiera instrukcje,  PDF, itp. Podczas tygodnia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy a także dostępnego chatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej jak i nie).

Uczestnicy szkolenia mają całodobowy dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych. Podczas tygodnia praktycznie uczą się korzystania z prezentowanych materiałów. Nad przebiegiem kursu czuwa trener dostępny online podczas wyznaczonych dyżurów.
Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Czas przeznaczony na zadania jest uzależniony od stopnia zaawansowania technicznego i doświadczeń w pracy z komputerem i Internetem.

Autorką kursu jest Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl