Tydzień z tworzeniem lekcji na platformie Blendspace

Tydzień z tworzeniem lekcji na platformie Blendspace

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcą poznać Blendspace – bezpłatną platformę przeznaczoną do gromadzenia, organizowania i udostępniania materiałów edukacyjnych, umożliwiającą, pracę z uczniami w wirtualnej klasie oraz pracę metodą odwróconej lekcji.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ omawiana podczas kursu platforma posiada wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone w kursie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wskazane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności platformy Blendspace. Dowiedzą się, jak tworzyć na platformie lekcje i materiały edukacyjne, jak założyć wirtualną klasę i zaprosić do niej uczniów. Poznają możliwości publikacji i udostępniania uczniom przygotowanych materiałów, a także współtworzenia lekcji z innymi nauczycielami.

W module 1 uczestnicy obejrzą przykładowe materiały edukacyjne/lekcje opublikowane przez innych użytkowników platformy Blendspace. Założą własne konto na platformie i wyszukają lekcje przygotowane przez innych nauczycieli. Utworzą wirtualną klasę na koncie nauczycielskim, nauczą się nią zarządzać. Dowiedzą się także, jakie kroki powinien przejść uczeń, aby do klasy dołączyć. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1 i Zadanie 2.

W module 2 uczestnicy zajmą się poznawaniem kolejnych etapów tworzenia lekcji w serwisie Blendspace. Skorzystają z szablonu pustej lekcji, który będą kolejno wypełniać, podając temat lekcji oraz umieszczając różne materiały edukacyjne – znalezione w sieci Internet lub samodzielnie przygotowane.

W module 3 uczestnicy poznają sposoby ustawiania opcji dostępności (prywatności) przygotowanej lekcji oraz sposoby jej udostępniania różnym użytkownikom – utworzonym klasom, innym użytkownikom Internetu.  Wykonają obowiązkowe Zadanie 3 i Zadanie 4.

W module 4 uczestnicy zapoznają się z narzędziem do tworzenia prostych quizów na platformie Blendspace, który może być bardzo ciekawym narzędziem do sprawdzenia wiedzy ucznia w wirtualnej klasie. Wykonają obowiązkowe Zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 5.

Cele kursu

 • poznanie specyfiki pracy na platformie edukacyjnej Blendspace,
 • praktyczne poznanie narzędzi i możliwości Blendspace do zakładania klas, tworzenia wirtualnych lekcji lub zestawów materiałów dydaktycznych i udostępniania ich uczniom.
 • nabycie umiejętności udostępniania przygotowanych lekcji w wirtualnych klasach i w Internecie,
 • dzielenie się wypracowanymi materiałami i doświadczeniami w pracy na platformie,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

 1. Pierwsze kroki na platformie Blendspace
 • Zalety i wady platformy Blendspace
 • Przykładowe lekcje
 • Wyszukiwanie lekcji na platformie Blendspace
 • Zakładanie konta na platformie Blendspace, podstawowe ustawienia
 • Dodawanie klas przez nauczyciela
 • Zakładanie kont przez uczniów i dołączanie do klasy
 • Zarządzanie uczniami w klasie
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2
 1. Tworzenie lekcji na platformie Blendspace
 • Tworzenie nowej lekcji – wprowadzenie
 • Dodawanie tekstu zwykłego
 • Wstawianie linku do strony WWW
 • Wstawianie materiału z pliku
 • Wstawianie materiałów z dysków wirtualnych
 • Wyszukiwanie materiałów przez narzędzia Blendspace
 • Wyświetlanie przygotowanej lekcji i komentarze
 1. Udostępnianie wirtualnych lekcji i materiałów
 • Opcje prywatności lekcji
 • Udostępnianie lekcji wirtualnej klasie dodanej do platformy Blendspace
 • Udostępnianie lekcji innemu nauczycielowi w celu współtworzenia
 • Udostępnianie lekcji innym użytkownikom Internetu
 • Zadanie 3
 • Zadanie 4
 1. Tworzenie quizu w Blendspace
 • Tworzenie quizu w Blendspace
 • Sprawdzanie statystyk i wyników
 • Zadanie 5

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzone jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55.  Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Z uwagi na to, iż podczas kursu omawiana jest jedna platforma, a każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Autorką kursu jest Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o ukończonym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl