Tydzień z Web 2.0 (Voki, Animoto, Popplet, PosterMyWall, Answergarden i Padlet)

Tydzień z Web 2.0 (Voki, Animoto, Popplet, PosterMyWall, Answergarden i Padlet)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli, którzy planują lub realizują już projekty eTwinning. Podczas kursu zaprezentowany zostanie zestaw przykładowych narzędzi Web 2.0 wzbogacających i ułatwiających pracę nad projektami eTwinning. Wszystkie narzędzia i aplikacje omawiane na kursie mogą być z powodzeniem wykorzystane podczas projektów eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową. Ponieważ większość omawianych aplikacji posiada wyłącznie angielską wersję językową, wskazana jest podstawowa znajomość tego języka. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem do każdego narzędzia przygotowane zostały bardzo szczegółowe instrukcje.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają zestaw przykładowych narzędzi Web 2.0 wzbogacających i ułatwiających pracę nad projektami eTwinning: Voki, Animoto, Popplet, PosterMyWall, Answergarden i Padlet i nauczą się wykorzystywać je w praktyce.

W module 1 uczestnicy poznają Voki i Animoto – dwa proste narzędzia online, które dają ciekawe efekty końcowe w postaci mówiących awatarów oraz pokazu wideo. Doskonale sprawdzą się w projektach eTwinning do zaprezentowania członków grupy projektowej i ich opiekunów. Wykonają obowiązkowe Zadanie 1.

W module 2 uczestnicy zajmą się narzędziami przydatnymi podczas prezentacji działań w projekcie. Poznają Popplet – narzędzie do tworzenia dynamicznych prezentacji i map myśli oraz PosterMyWall, aplikację pozwalającą na tworzenie i udostępnianie ciekawych plakatów. Wykonają obowiązkowe Zadanie 2.

W module 3 uczestnicy poznają AnswerGarden i Padlet – dwa bardzo proste narzędzia, pozwalające na szybkie uzyskiwanie odpowiedzi na zadane pytanie lub gromadzenie np. zestawu pojęć, słownictwa itp. Podzielą się także wiedzą na temat różnych narzędzi Web 2.0 i ich wykorzystaniu w pracy własnej i pracy z uczniami. Wykonają obowiązkowe Zadanie 3, Zadanie 4 i Zadanie 5.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module „Podsumowanie”.

Cele kursu

 • przygotowanie nauczycieli do sprawnego posługiwania się wybranymi narzędziami Web 2.0,
 • nabycie umiejętności właściwego doboru narzędzia do formy prezentacji treści.
 • kształcenie nawyku poszanowania praw autorskich,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 3 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także 5 obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Profile uczestników, czyli jak niebanalnie przedstawić siebie i uczniów

 • Tworzenie awatarów w serwisie Voki
 • Ruchome zdjęcia w Animoto
 • Zadanie 1

2. Prezentacja działań w projekcie czyli co jeszcze poza PowerPointem

 • Popplet – instrukcje i przykłady
 • PosterMyWall – instrukcje i przykłady
 • Zadanie 2

3. Głosowanie czyli jak szybko uzyskać informację zwrotną

 • AnswerGarden – sposób na szybkie uzyskanie informacji zwrotnej
 • Padlet – wirtualna tablica
 • Zadanie 3
 • Zadanie 4
 • Zadanie 5

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy” w każdym z modułów. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w trzech częściach.

Autorką kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl