Tydzień z WebWave

Tydzień z WebWave

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą poznać polski kreator stron internetowych WebWave CMS i tworzyć na bazie szablonów bardzo atrakcyjne wizualnie, funkcjonalne i responsywne strony internetowe.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne posługiwanie się Internetem i posiadanie konta pocztowego Gmail. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają platformę WebWave i możliwości tworzenia stron internetowych poprzez modyfikację wbudowanych w narzędziu szablonów.

W module 1 uczestnicy założą konto na platformie, zapoznają się z dostępnymi szablonami, poznają zasady wyboru szablonu i jego modyfikacji. Poznają także przydatne serwisy udostępniające darmową grafikę do wykorzystania podczas tworzenia stron.

W module 2 uczestnicy zajmą się stroną główną przykładowego szablonu i sposobami modyfikacji jego poszczególnych elementów składowych: tytuł, slider, pole tekstowe, ikonki, przyciski itp.

W module 3 uczestnicy poznają możliwości dodawania i modyfikacji podstron przypisanych do szablonu, zawierających m. in. galerię zdjęć, blog, informacje tekstowe i kontaktowe.

Moduł 4 przeznaczony jest na poznanie ustawień SEO i publikacji witryny, wstrzymania publikacji i jej usunięcia. Uczestnicy będą mogli zapoznać się też z wybranymi instrukcjami filmowymi zebranymi z sieci, które dotyczą zarówno tematyki omawianej w materiałach kursu, jak i funkcjonalności WebWave wykraczających poza przewidziany zakres treściowy kursu.

W module 5 uczestnicy wykonają dwa zadania: techniczne i autorskie.

W module Podsumowanie uczestnicy wypełnią dwie ankiety ewaluacyjne oraz pobiorą certyfikaty ukończenia kursu

Osoby, które ukończą kurs otrzymają od firmy WebWave rabat w wysokości 50% na pakiet Premium.

Cele kursu

 • Poznanie podstawowych możliwości kreatora stron WebWave w zakresie tworzenia stron internetowych poprzez modyfikację szablonów.
 • Nabycie umiejętności utworzenia autorskiej strony na bazie szablonu i jej publikacji.
 • Poznanie źródeł w internecie udostępniających darmową grafikę.
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle.
 • Umiejętne organizowanie samokształcenia.

Treści szkoleniowe

Moduł 1 – Pierwsze kroki z szablonami

 • Zakładanie konta w Webwave
 • Rodzaje i wybór szablonu. Elementy szablonów.

Moduł 2 – Strona główna i modyfikacja jej elementów

 • Tytuł strony
 • Slider (pokaz slajdów)
 • Pole tekstowe i ikonki
 • Przycisk

Moduł 3 – Podstrony – rodzaje i modyfikacja

 • Podstrona Galeria
 • Podstrona Blog
 • Podstrona O nas
 • Podstrona Kontakt

Moduł 4 – Ustawienia strony i publikacja

 • Podstawowe ustawienia strony
 • Publikacja strony. Wstrzymanie publikacji i usunięcie strony

Moduł 5 – Zadania

 • Zadanie 1 – techniczne
 • Zadanie 2 – tworzenie autorskiej witryny

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.pl.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55.  Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania.

Z uwagi na to, że każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają  czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do certyfikatów.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu i nie skontaktuje się w tym czasie z prowadzącym, podając powody opóźnienia, może zostać z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorką kursu jest Bożena Boryczka

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl