Tydzień z WIX

Tydzień z WIX

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

 

Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli, którzy chcą nabyć umiejętność utworzenia własnej strony internetowej w Wix. Jest to jeden z najpopularniejszych darmowych generatorów stron internetowych, a zarazem dający największe możliwości,. Umożliwia przygotowanie atrakcyjnej, estetycznej i bardzo funkcjonalnej strony internetowej, która może pełnić wiele funkcji, między innymi skutecznie promować w środowisku lokalnym oraz na forum kraju i Europy prowadzoną działalność dydaktyczną i projekty eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawy pracy z narzędziami serwisu Wix, przećwiczą jego funkcjonalności i utworzą stronę autorską.

W module 1 uczestnicy poznają podstawowe informacje dotyczące edytora Wix. Założą darmowe konto i nauczą się zmieniać jego ustawienia. Poznają interfejs edytora i wybiorą odpowiedni szablon dla ćwiczeniowej strony, służącej do nauki. Nauczą się zapisywać stronę w wersji roboczej. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 to czas na zaprezentowanie sposobu wstawiania nowych stron i zmiany ich ustawień. Uczestnicy zajmą się także modyfikacją pól tekstowych w szablonie, nauczą się samodzielnego dodawania tekstu i jego edycji. Poznają także sposoby wstawiania obrazów i obiektów ClipArt na stronę i nauczą się je personalizować. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy dowiedzą się, jak dodać do strony różnego rodzaju kształty, linie oraz przyciski. Nauczą się wstawiać menu tekstowe i menu rozwijane. Poznają możliwości edycji wstawianych elementów i dostosowania ich stylu do własnych potrzeb. Opublikują ćwiczeniową witrynę. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 4 uczestnicy zajmą się zastosowaniem różnych multimediów, które mogą wzbogacić witrynę i uczynić ją bardziej atrakcyjną. Nauczą się, jak dodać do strony dźwięk i film oraz galerie obrazów.  Dowiedzą się także, jak można wykorzystać media społecznościowe na stronie internetowej. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 5 jest poświęcony dodatkowym usługom, które można wykorzystać na stronie. Uczestnicy dowiedzą się, jak dodać: formularz kontaktowy pozwalający na wysłanie wiadomości bezpośrednio ze strony; mapę Google, na której można oznaczyć położenie np. szkoły; przycisk pozwalający na zarejestrowanie się w witrynie oraz przycisk pozwalający autorowi strony na administrowanie nią bez konieczności logowania się do Wix. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 6 to czas na przygotowanie autorskiej strony internetowej. Wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kolejnych modułów, uczestnicy wykonają jedno obowiązkowe zadanie – przygotują i opublikują autorską witrynę na dowolny temat.

Na zakończenie uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 7.

Cele kursu

 • przygotowanie nauczycieli do utworzenia strony internetowej i administrowania nią
 • poznanie generatora stron Wix i jego funkcjonalności
 • nabycie umiejętności sprawnego wykorzystania odpowiednich narzędzi edytora Wix do zbudowania strony internetowej
 • utworzenie autorskiej strony WWW
 • kształcenie nawyku poszanowania praw autorskich
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny, a także 6 obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Zakładanie konta i wprowadzenie  

 • Przykładowe strony utworzone w Wix
 • Zakładanie darmowego konta Wix i jego ustawienia
 • Pierwsze kroki w Wix
 • Wybór szablonu, zapis strony
 • Jak zrobić zrzut ekranu
 • Zadanie 1

2. Dodawanie stron, tekstu i obrazów

 • Strony
 • Dodawanie i edycja tekstu
 • Obrazy i obiekty ClipArt
 • Zadanie 2

3. Kształty & Linie oraz Przyciski & Menu

 • Kształty & Linie
 • Przyciski & Menu
 • Publikowanie witryny
 • Zadanie 3

4. Galerie, media, media społecznościowe

 • Dodawanie galerii
 • Dodawanie filmu
 • Dodawanie muzyki
 • Media społecznościowe w witrynie
 • Zadanie 4

5. Aplikacje

 • Dodawanie aplikacji w Wix
 • Dodawanie aplikacji – filmy instruktażowe
 • Zadanie 5

6. Autorska strona WWW

 • Zadanie 6
 • Moja strona WWW

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach.

Autorką kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl