Tydzień z WIZER.ME

Tydzień z WIZER.ME

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z WIZER.ME przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności eTwinning korzystającymi z nowoczesnych rozwiązań dla edukacji.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, pobierania aplikacji.
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
 • umiejętność pobierania aktualizacji dla przeglądarek internetowych.
 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

Cele kursu:

 • poznanie możliwości jakie daje współpraca w ramach eTwinning,
 • poznanie programu umożliwiającego tworzenie interaktywnych kart pracy,
 • stworzenie własnych kart pracy zgodnych z tematyką realizowanego lub planowanego projektu eTwinning,
 • poznanie zasad przygotowania dobrego jakościowo projektu.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

Regulamin kursu:

 1. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania każdego z 5 modułów kursu.
 2. Do realizacji modułu niezbędne jest wykonanie wszystkich zadań określonych jako obowiązkowe w instrukcjach do danego modułu. Jedynie pełna realizacja zadań jest podstawą do zaliczenia danego modułu przez prowadzącego.
 3. W przypadku napotkania trudności, kursant jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników poprzez forum pomocy.
 4. Na ukończenie jednego modułu przeznaczony jest jeden dzień.
 5. Zaległości w realizacji zadań modułowych przekraczające 3 dni skutkują usunięciem z kursu.
 6. Jeśli kursant zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku.
 7. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od usunięcia kursanta posiadającego zaległości dłuższe niż dziewięciodniowe , jednak kursant jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania.
 8. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie kursantom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy kursanci powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 9. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 10. Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.
 11. Wszystkie materiały zamieszczane w realizowanych modułach winny być wykonane samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich.
 12. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 13. Po ukończeniu kursu uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu.
 14. Kurs jest bezpłatny.

Dlaczego warto korzystać z WIZER.ME:

 • jest narzędziem darmowym
 • dostępny 24h na dobę na różnych urządzeniach
 • uczniowie, aby skorzystać z przygotowanych przez nauczyciela kart nie muszą mieć loginu i hasła wystarczy przesłany link
 • łatwy w użyciu, wystarczy przeciągnąć zdjęcie lub informacje i upuścić we właściwym miejscu
 • nielimitowana liczba kart pracy

Autorką kursu jest Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Certyfikat należy pobrać zaraz po ukończeniu kursu, a najpóźniej w ciągu tygodnia od ukończenia szkolenia. Po tym czasie pobranie nie będzie już możliwe.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl