Tygodnie eTwinning 2014

Tygodnie eTwinning 2014

Tygodnie eTwinning 2014 trwają od 13 października do 3 listopada

W całej Europie to wyjątkowy czas zarówno dla doświadczonych eTwinnerów jak i dla tych, którzy jeszcze nie zaczęli swojej historii z eTwinning. W tym roku kampania dotyczy przede wszystkim podnoszenia kompetencji podczas realizacji projektów eTwinning.

Zarejestruj projekt międzynarodowy i odbierz nagrodę w loterii

Każdy nowy projekt zarejestrowany ze szkołą z innego kraju podczas kampanii Tygodnie eTwinning bierze udział w loterii z nagrodami!

Zarejestruj projekt krajowy i odbierz nagrodę w loterii

Każdy nowy projekt zarejestrowany z inną szkołą polska w ramach pilotażowego programu eTwinning krajowy podczas kampanii Tygodnie eTwinning bierze udział w loterii z nagrodami!

Rozwijaj się zawodowo

Weź udział w kursach internetowych: dla początkujących, dla zaawansowanych lub krótkim kursie tygodniowym. Szczególnie polecamy nowe kursy tygodniowe: Tydzień na feedback, Tydzień z przedsiębiorczością w eTwinning i Tydzień z komunikacją w projektach.

Zapraszamy też na szkolenia z cyklu e-czwartki.

Przewidujemy także Dni otwarte w wybranych szkołach w regionach. Daty i miejsca wkrótce.

Tygodnie eTwinning w każdej szkole

Zorganizuj własne wydarzenia u siebie w szkole, czy przedszkolu promujące eTwinning: spotkania, prezentacje, konkursy plastyczne, loterie fantowe, wystawy, pikniki, quizy wiedzy o eTwinning, itp. Z udziałem gości ze szkół, które już realizują lub zrealizowały projekt eTwinning opowiedzcie o przeprowadzonych działaniach rodzicom i społeczności lokalnej. Relacje zamieszczajcie na szkolnej stronie internetowej i przyślijcie do nas na adres etwinning@frse.org.pl. Najciekawsze relacje nagrodzimy! Powodzenia!

Ankieta eTwinning

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest obserwacja pracy zawodowej nauczycieli zaangażowanych w eTwinning, a także określenie ich potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego. Na podstawie wyników ankiety będzie można zaoferować nauczycielom różnorodne formy szkoleniowe precyzyjnie dostosowane do potrzeb.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych oraz z pytań wielokrotnego wyboru. Jej wypełnienie zajmuje około 20 minut. Ankieta dostępna jest także w języku polskim.

Europejski konkurs Tygodnie eTwining:

Jaki wpływ miał eTwinning na twoją pracę nauczyciela

– opowiedz nam o tym!

Czy uważasz, że eTwinning podnosi twoje kompetencje nauczycielskie? Wyraź swoje myśli za pomocą plakatu ze zdjęciem oraz cytatem ilustrującym twoje doświadczenie i wygraj tablet!

Podczas tegorocznej kampanii Tygodnie eTwinning chcielibyśmy, aby nauczyciele zastanowili się, w jaki sposób udział w eTwinningu pomógł podnieść kompetencje nauczycielskie w następujących trzech obszarach:

  1. Współpraca z innymi: wartości wynikające z integracji społecznej wbudowane w wartości zawodowe. Główny cel to rozwijanie zarówno potencjału uczniów jak i umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności współpracy.
  2. Praca z wiedzą, technologiami i informacją: wskazuje na umiejętności zdobywania i krytycznego analizowania różnych typów informacji oraz na zdolność zarządzania tymi informacjami. Kompetencja ta obejmuje umiejętności cyfrowe stosowane w kontekście zawodowym oraz umiejętności nauczycielskie w zakresie nauczania i wychowania.
  3. Praca w społeczności i ze społecznością: wymaga od nauczycieli działania w lokalnych społecznościach edukacyjnych i z różnymi podmiotami. Nauczyciele muszą tutaj także promować rozwój uczniów jako obywateli Europy zachęcając ich do współpracy, dialogu międzykulturowego i szacunku.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przejść do strony kampanii (link znajduje się na Desktopia czyli Pulpicie nauczyciela) i zamieścić tam wybrane zdjęcie oraz krótki cytat wyjaśniający, jak eTwinning wpłynął na twoją pracę nauczyciela. Pamiętaj, aby wcześniej upewnić się, że posiadasz zgodę wszystkich uczniów obecnych na zdjęciu, a przypadku osób niepełnoletnich, ich rodziców, do opublikowania ich wizerunku.

Cytat może być w dowolnym języku. Ważne, aby twój tekst był jasny, dokładny i odzwierciedlał twoje osobiste doświadczenie. Musi także odnosić się do zdjęcia.

Przesłane zdjęcie i cytat utworzą w przygotowanym szablonie (jednakowym dla wszystkich!) plakat, który cała społeczność eTwinning będzie mogła oceniać. Spośród dziesięciu plakatów z największą liczbą głosów, zostanie wylosowanych trzech zwycięzców. Autorzy tych plakatów otrzymają po tablecie. Powodzenia!

Aby dowiedzieć się więcej o zasadach konkursu, przejrzyj prezentację lub zobacz film.

Ważne terminy:

  • 13 października – Początek kampanii: można zacząć zamieszczać zdjęcia i cytaty, a także oceniać plakaty innych uczestników konkursu. Masz na to 3 tygodnie!
  • 3 listopada – Zakończenie kampanii.
  • 10 listopada – Ogłoszenie zwycięzców.

Dodaj komentarz