Tygodniowe kursy eTwinning

Tygodniowe kursy eTwinning

Zapraszamy nauczycieli zarejestrowanych w  programie eTwinning na bezpłatne szkolenia internetowe:

 • Tydzień z eTwinningiem
 • Tydzień na projekt
 • Tydzień z Prezi
 • Tydzień z WordPress
 • Tydzień z Glogsterem
 • Tydzień z Audacity
 • Tydzień z Power Point
 • Tydzień z Web 2.0
 • Tydzień z książeczką elektroniczną
 • Tydzień z TIK dla najmłodszych
 • Tydzień z mapą mentalną

Formularze zgłoszeniowe i informacje o kursach dostępne są na stronie:
http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Kursy są prowadzone w systemie na odległość przez Internet z wykorzystaniem platformy portalu eTwinning i Moodle.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie internetowej kursu http://moodle.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo. Klucz dostępu do kursu uczestnik otrzymuje w momencie tworzenia grup kursowych.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl .