Un homme sain dans un environnement sain/ Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku

Un homme sain dans un environnement sain/ Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku

Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Koordynatorka:
Magdalena Baran

Szkoły partnerskie:
Colegiul National „Lucian Blaga”, Sebes, Rumunia
IIS “E. Fermi”, Włochy
Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, Barreiro, Portugalia

Obszary tematyczne:
informatyka, biologia, geografia, języki obce, wychowanie fizyczne

Języki:
angielski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/44344
https://unhommesaindansunenvironnementsainblog.wordpress.com

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2020

Projekt koncentrował się na tematyce ochrony środowiska i wpływie człowieka na nie. Uczestnicy wspólnie tworzyli bloga gromadzącego artykuły poruszające ważne kwestie: zmiany klimatyczne, zagrożenia ekologiczne dla Ziemi, zasady zrównoważonego rozwoju. Poruszana tematyka miała na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat bezpośredniego oddziaływania człowieka jako jednostki na środowisko. Uczniowie dowiedzieli się jakie zachowania proekologiczne mogą łatwo wprowadzić do swojego codziennego życia oraz jakich błędów nie popełniać, a tym samym jak budować “zrównoważone środowisko”.

Współpracują w szkolnych i międzynarodowych grupach, zarówno online, jak i podczas spotkań projektowych  wspólnie zrealizowali liczne aktywności.

 • Prowadzenie bloga projektu, gdzie umieszczane są artykuły uczniów, a także:
  • poradniki Vie saine, homme sain – Zdrowe życie, zdrowy człowiek,
  • przepisy kulinarne z serii Ma recette du jour,
  • kompilacja informacji o znanych dietach m.in. śródziemnomorskiej, wegetariańskiej, wegańskiej, makrobiotycznej, bezglutenowej,
  • słowniczek najważniejszych pojęć (glossaire),
  • omówienie najważniejszych zasad i problemów zrównoważonego rozwoju oraz opis przykładów dbania o planetę.
 • Dyskusje na czacie i forum – jak dbać o środowisko w najbliższym otoczenie. W wyniku współpracy powstały filmy promujące tematykę projektu:
  • Environnement sain, c’est possible? – Zdrowe środowisko, to możliwe?,
  • L’Homme sain, comment faire? – Zdrowy człowiek, jak to zrobić?
 • Specjalne zajęcia z biologii dotyczące zasad zdrowego odżywiania oraz z geografii nt. zrównoważonego rozwoju. Powstały przykłady zdrowej diety dla nastolatka.
 • Przeprowadzenie lekcji interdyscyplinarnych (na tablicy interaktywnej) – biologia (zdrowe odżywianie) / j. angielski i j. francuski oraz geografia – zrównoważony rozwój/ j. angielski /j. francuski.
 • Przeprowadzenie lekcji metodą odwróconej klasy – np.na temat lokalnych problemów ekologicznych.
 • Zorganizowanie w szkole Europejskiego Dnia Zdrowego odżywiania – wspólne zdrowe śniadanie w szkole, – spotkanie z dietetykiem.
 • Przygotowanie przez uczniów dla siebie nawzajem testów sprawdzających wiedzę na temat zdrowych produktów, witamin, szkodliwych substancji.
 • Włączenie się do międzynarodowych inicjatyw podejmowanych na całym świecie propagując je w naszym otoczeniu i aktywizując młodych w działania podejmowane lokalnie i globalnie:
  • 22 marca Światowy Dzień Wody – plakaty interaktywne w grupach międzynarodowych,
  • 24 marca – godzina dla Ziemi – oplakatowanie szkoły, szkół podstawowych oraz urzędów w mieście,
  • 22 kwietnia – Światowy dzień Ziemi – promowanie zrównoważonego rozwoju.
 • Przygotowanie w grupach międzynarodowych plakatów interaktywnych na Dzień Ziemi pt. Małe gesty dla planety.
 • Przeprowadzenie konkursów plastycznych i zorganizowanie wystawy plakatów: Ma facon de vivre sainement i C’est quoi le développement durable pour toi.
 • Przygotowanie eko-choinek z materiałów do recyklingu.
 • Przygotowanie e-book’a z najważniejszymi artykułami ze wspólnego bloga.
 • Nagrywanie filmów dotyczących zdrowych przepisów naszych babć.
 • Przeprowadzenie akcji oraz promowanie dyscypliny – Plogging (jogging połączony ze zbieraniem śmieci).
 • Włączenie się w akcję “Sprzątanie świata” (we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia).
 • Sadzenie drzew.
 • Zbiórka starych telefonów komórkowych.

Ponadto powstały:

 • infografiki dot. odżywiania – dieta dla mózgu (ucznia), szkodliwych dodatków w produktach spożywczych, segregacji śmieci,
 • prezentacja w Prezi o smogu w Polsce,
 • newslettery przygotowywane przez wszystkie kraje partnerskie,
 • aplikacje do nauki słownictwa – Petit Dictionnaire w programie Interlex oraz baza do zrobienia tego słowniczka,
 • krótkie opowiadania na temat Drugie życie … produktów z recyklingu,

 • prezentacje multimedialne o krajach i szkołach partnerskich,
 • zdjęcia, reportaże, filmy z akcji Dzień zdrowego odżywiania, Majówka na rowerze,
 • naklejki na rowery (promujące przemieszczanie się na rowerze),
 • Ebook (Issuu) z wykładu ekspertów promujących ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,

 • wystawy wirtualne,
 • plakaty na Dzień wody,
 • plakaty na Dzień Ziemi – konkurs Moje gesty dla Planety,
 • plakaty z konkursu Mój sposób na zdrowy styl życia,
 • mapy wskazujące miejsca najbardziej zanieczyszczone w kraju oraz te – najczystsze.

Przeprowadzono także warsztaty „Zero-waste” dla uczniów oraz grupy nauczycieli. Udało się wprowadzić drobne zmiany codziennych zachowań, aby wyrzucanej żywności było mniej. Uczniowie szukali także przepisów na potrawy przygotowywane z „resztek”.

Partnerzy wspólnie opracowali plan działania i poszczególne aktywności. Dzielili się zadaniami i na bieżąco ewaluowali ich wykonanie oraz efekty.

Dzięki naszemu projektowi poruszamy też inne ważne tematy społeczne. Podczas Majówki na rowerze przeprowadziłam np. warsztaty dot. segregowania śmieci, a w kolejnym roku przedstawiliśmy zasady filozofii zero-waste . Uczniowie uczestniczyli licznie w akcji Sprzątanie Świata – mamy nadzieję, że w przyszłości będą stosowali wszystkie poznane zasady w swoim dorosłym życiu.

Projekt był atrakcyjny dla uczniów głównie ze względu na możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego. Potwierdzali, że znaczenie łatwiej zapamiętuje im się nowe słówka słysząc je w rozmowie niż ucząc się na pamięć do sprawdzianu lub kartkówki. Mogli też poznawać kulturę krajów partnerskich, uczyli się otwartości i tolerancji. Sami mogli wyrobić sobie opinię na temat danego kraju i ich mieszkańców zamiast kierować się tylko zasłyszanymi stereotypami.

Praca w projekcie była także interesująca dla nauczycieli. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów coraz częściej stosowali nowe techniki pracy. Mieli motywację do doskonalenia umiejętności informatycznych i językowych oraz nauczyli się pracy w grupie międzynarodowej.

Koordynatorka