Under the Rainbow

Under the Rainbow

Przedmiot:
wychowanie przedszkole

Szkoła:
Przedszkole Integracyjne “Gromadka Misia Uszatka” w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie

Koordynator:
Krystyna Zukier

Szkoły partnerskie:
Dječji vrtić Šarena loptica (Chorwacja)
St.Thomas More College Marsaskala Primary (Malta)
3rd Kindergarten i 6rd Kindergarten (Grecja)
CEIP Primer Marqués del Turia (Hiszpania)
Ecole maternelle Villeneuve (Francja)
Mateřská škola Na Přesypu (Czechy)
Vaikų lopšelis – darželis “Rūta” (Litwa)
VRTEC VIŠKI GAJ (Kindergarten in capital city of Ljubljana) (Słowenia)
Kindergarden 25″Brothers Grim” (Bułgaria)

TwinSpace projektu:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96237/welcome

Nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2015 w kategorii Projekt eTwinning w przedszkolu.
Krajowa Odznaka Jakości i Europejska Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

  • rozbudzenie w uczniach świadomości istnienia różnych kultur, języków i tradycji,
  • wzrost kompetencji językowych, plastycznych, matematycznych, przyrodniczych (np. wiedza o zjawiskach atmosferycznych), kulinarnych i aktorskich,
  • zdobycie wiedzy dotyczącej krajów partnerskich,
  • rozwój umiejętności pracy w grupie, otwartości i tolerancji wobec innych.

 

Opis projektu:
Projekt był realizowany w roku szkolnym 2013/2014. Skwierzyńskie przedszkole reprezentowała jedna grupa – dzieci czteroletnie.

Partnerzy komunikowali się ze sobą, korzystając z poczty elektronicznej, strefy dla nauczycieli, forum i wideokonferencji na TwinSpace. Plan działań w projekcie został podzielony na miesiące, a wypracowane materiały zamieszczano na platformie TwinSpace.

Na wstępie projektu każdy kraj partnerski miał sobie wybrać maskotkę – dzieci ze Skwierzyny zdecydowały się na Marysię  ta lalka stała się pełnoprawnym „uczestnikiem” wszystkich działań w projekcie. Każda grupa przygotowała też piosenkę związaną z projektem (polska nosiła tytuł Tęcza).

Najpierw uczestnicy z krajów partnerskich mieli przedstawić siebie, swój kraj, miasto i flagę swojego państwa. W ten sposób dowiadywali się, jak bardzo różnorodny jest świat, i kształcili w sobie wrażliwość kulturową i tolerancję dla innych. Potem przedszkolaki ze Skwierzyny wzięły udział w nowych formach zabaw ruchowych (zabawy nagrano i pokazano partnerom), przy okazji ucząc się, że Ziemia obraca się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca. Grupa zaprojektowała też wspólnie „Jesienne domino”. Innym działaniem w projekcie było prowadzenie kalendarza pogody i zamieszczanie wyników na bieżąco na stronie projektu (edukacja przyrodnicza). Sporym przeżyciem dla dzieci była pierwsza wideokonferencja z innymi uczestnikami projektu (miały zaprezentować taniec, nauczyć innych liczyć po polsku, a same poznawały po kilka słów greckich  maltańskich). Wśród zadań, które służyły wprowadzaniu dzieci w świat TIK, można wymienić np. malowanie tęczy w programie komputerowym czy przygotowanie ebooka Marysia wśród nas. Z kolei do działań wiążących się z edukacją kulturową i nauką akceptacji dla innych kultur znalazły się m.in.: przedstawienie narodowej potrawy – skwierzyńskie dzieci wybrały faworki, zapoznanie partnerów z kwiatem polskim – letnim makiem i zimową gwiazdą betlejemską, zaprezentowanie tradycji polskiej (dożynki) i zwyczajów świątecznych (dekoracje świąteczne, potrawy, przygotowanie przedstawienia jasełkowego), zebranie i nagranie narodowych przysłów na każdy miesiąc roku czy wreszcie pokazanie uroczystości organizowanych w placówce (np. dzień pluszowego misia). W ramach projektu wykonywane też były zadania związane z edukacją matematyczną (np. na temat waluty) czy przyrodniczą (oprócz wspomnianych wyżej było to np. omawianie zwierząt występujących na terytorium naszego kraju), a wideokonferencje były okazją do poznawania języka angielskiego. W trakcie trwania projektu udało się także przeprowadzić inne, nieplanowane pierwotnie inicjatywy (np. uroczyste obchody zamknięcia projektu z udziałem rodziców).

Istotne jest, że projekt Under the Rainbow uwzględniał założenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Sposób realizacji zagadnień związanych z projektem w przedszkolu polega na integracji między przedmiotowej. Zebrane informacje scalano poprzez różne formy aktywności dzieci: poznawczą, artystyczną, językową, społeczną, ruchową i zdrowotną. W ten sposób dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności, zdobywać nowe i dzielić się nimi z kolegami z partnerskich przedszkoli w Unii Europejskiej.

Treści wynikające z udziału w projekcie dzieci poznawały o różnych porach dnia (wyjątkiem
były wideokonferencje, które zawsze odbywały się przed południem): w godzinach realizowania podstawy programowej, w porze poobiedniej, podczas zabaw dowolnych, a także poza godzinami pracy przedszkola czy w czasie organizowanych w placówce uroczystości. O planowanych pracach dzieci były wcześniej informowane – akceptowały te działania, co więcej: przedszkolaki wykonywały wszystkie prace z wielką ochotą i zaangażowaniem.

 

Ewaluacja i rezultaty projektu:
Dla dzieci udział w projekcie był czasem pełnym emocji. Szczególnie mocno przeżywały
poszukiwanie maskotki do projektu, współtworzenie piosenki (przy tej okazji dzieci nauczyły się kolorów tęczy), zabawę w śpiewający alfabet (dzieci poznały w ten sposób literki), wykonywanie tęczowych lampionów, wspólne tworzenie z partnerami kalendarza pogody czy wreszcie oglądanie prezentacji przygotowanych przez rówieśników.

Wystawa zorganizowana po zakończeniu projektu, prezentowana w holu przedszkola, podobnie jak uroczystość zamknięcia projektu (w jej trakcie dzieci otrzymały odznaki jakości dla uczniów) były okazją do tego, aby cała społeczność skwierzyńskiej placówki zobaczyła efekty tego przedsięwzięcia. Koordynatorka projektu jest przekonana, że eTwinningowa inicjatywa przyczyniła się do uatrakcyjnienia oferty przedszkola