Uwaga! Termin zgłoszeń do konkursu Nasz projekt eTwinning 2015 upływa 31 stycznia!

Uwaga! Termin zgłoszeń do konkursu Nasz projekt eTwinning 2015 upływa 31 stycznia!

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2015” jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursów jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych projektów eTwinning zrealizowanych w roku szkolnym 2013/2014 lub 2014/2015.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Zgłoszone do Konkursu projekty, mogą być oceniane w następujących kategoriach wiekowych uczniów: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a także w następujących kategoriach konkursu dodatkowego:

a.       dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii lub geografii;

b.      „Świadomy użytkownik Internetu”;

c.       „Przedsiębiorczość z eTwinningiem”;

d.      „Projekt eTwinning realizowany na poziomie krajowym”.

Nauczyciel zgłaszający projekt do Konkursu musi posiadać za jego realizację Krajową Odznakę Jakości.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogramu i kryteriów oceniania projektów zawarte są w Regulaminie konkursu Nasz projekt eTwinning 2015.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane się do dnia do dnia 31 stycznia 2015 r. włącznie Przypominamy, że formularz jest aktywny tylko przez 30 minut i dobrze jest przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane informacje.

Nagrody w Konkursie zostaną ufundowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i innych sponsorów. Zazwyczaj jest to wyposażenie typu laptop czy aparat fotograficzny, tablice multimedialne, aparaty i kamery cyfrowe oraz nagrody pieniężne.

Życzymy powodzenia!