Už viem prečo … Už vím proč… Już wiem dlaczego…

Už viem prečo … Už vím proč… Już wiem dlaczego…

 

Przedmiot:
fizyka/astronomia

Nazwa szkoły:
Zespół Szkół w Poświętnem – Gimnazjum

Koordynator:
Wioletta Gołaszewska

Szkoły partnerskie:
Základná škola Štefana Šmálika (Słowacja)
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek (Czechy)

Obszary tematyczne:
fizyka/astronomia, informatyka, geografia, język obcy, język polski

Języki:
angielski, czeski, polski, słowacki

Strony projektu:
https://twinspace.etwinning.net/11589/home
http://uzviem.blogspot.sk

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017
Laureat krajowego konkursu – Słowacja

 

 

Celem projektu było zainteresowanie uczniów fizyką, wykorzystując przy tym technologię informacyjno-komunikacyjną. Przyczynił się do motywacji i stopniowego rozwoju fizycznego myślenia i uczenia się zjawisk fizycznych poprzez eksperymenty i pomiary.

 

Projekt pomógł uczniom utrwalić wiedzę dotycząca materii. Przypomniał wiadomości dotyczące ciał stałych, ciekłych i gazowych; podstawowych definicji: substancji, pierwiastka, atomu, cząsteczki. Zmobilizował ich do poszukiwań rozwiązań wielu zadań fizycznych, obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich wyjaśniania. Uczniowie poznali budowę atomu modelowo przedstawiając budowę cząsteczek różnych substancji. Utrwalili podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki. Wykonali eksperymenty dotyczące: masy, gęstości, długości, objętości, prędkości, drogi, czasu, ciśnienia.

Działania były tak planowane, aby każdy z uczniów miał szanse wziąć udział w rozwiązywaniu problemów. Praca w małych grupach nie pozwalała na pozostawanie w cieniu. Każdy z nich mógł wyrazić swoje zdanie i wysłuchać problemów z jakimi borykają się inni pracujący nad swoimi zadaniami. To z kolei motywowało ich do poszukiwania nowych rozwiązań, do przedstawienia tego samego zagadnienia na różne sposoby.

Każda ze szkół pracowała w swoim języku, w tym języku zamieszczała również materiały. Komunikacja na platformie odbywała się najczęściej w j. angielskim. Chcąc poznać wyniki eksperymenty młodzież musiała tłumaczyć zamieszczone treści. Dzięki temu wszyscy mieli możliwość, choćby pobieżnie, poznawać języki krajów partnerskich. Uczniowie często pisali do siebie ćwicząc posługiwanie się nimi. Komentowali również zamieszczone materiały, wymieniali się spostrzeżeniami i radami.

Pierwszym etapem projektu było ustalenie celów i tematu. Nauczyciele kilka tygodni wcześniej wybrali treści i zagadnienia w oparciu o informacje uzyskane od uczniów, obowiązujący program nauczania, umiejętności podopiecznych oraz techniczne możliwości szkoły.

Po wszystkich niezbędnych ustaleniach przygotowali instrukcje dla uczniów wyjaśniające zadania i eksperymenty oraz przypomnieli wiadomości dotyczące badanego problemu.

Uczniowie pracowali w grupach różnymi metodami. Głównie wykonywali eksperymenty, nagrywali je, wyciągali wnioski i przekazywali je uczniom szkół europejskich. Wspólnymi siłami wypracowali rozwiązania i wspierali nawzajem swoje wysiłki. Ponieważ te same eksperymenty przeprowadzano we wszystkich szkołach partnerskich pojawiły się różne podejścia do tematu, różne metody pracy. Pobudziło to kreatywność uczniów. Zaczęli szukać kolejnych rozwiązań, testować nowe pomysły, wychodzić poza schematyczne działania.

Swoje pomysły i wnioski prezentowali również na forum szkoły. Przekazywali wyniki pomiarów, tłumaczyli poddawane testom zagadnienia.

W ramach projektu przeprowadzono wiele spotkań dotyczących materiału z fizyki i informatyki. Ale ze względu na szeroki wachlarz działań wymagał on wiedzy również z zakresu innych przedmiotów. Pomógł więc uczniom utrwalić i pogłębić znajomość biologii, chemii, matematyki, języków obcych, historii czy geografii. W naturalny sposób, w porozumieniu z nauczycielami tych przedmiotów, projekt zagościł również na ich lekcjach.

Przykłady:

Każdy eksperyment był dokładnie dokumentowany. Powstało wiele zdjęć i filmów, które partnerzy systematycznie dodawali na TwinSpace projektu i jego bloga. Ostatecznie projekt złożył się ze 176 posty z poszczególnych zespołów (filmy, zdjęcia i definicjami zawartymi w aplikacjach, gry pamięciowe, puzzle, komiksy).

 

Największym sukcesem, moim zdaniem, jest to, że uczniowie poczuli się otwarci na naukę, wykonywanie eksperymentów. Bawiąc się, szukając informacji w Internecie zobaczyli, że fizyki naprawdę można się nauczyć poznając ją od najciekawszej strony.

Projekt rozwinął ich kompetencje przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, językowe, ale również umiejętności komunikacyjne, osobiste i społeczne. Zdopingował uczniów do większego  zainteresowania nauką. Praca nad zagadnieniami zawiązała przyjaźnie w szkole i poza jej granicami. Uczniowie chętniej zaczęli pracować na lekcjach. Zauważyli, że nauczyciel może być ich partnerem w pracy naukowej. Stali się bardziej otwarci, chętniej zadawali pytania, na które szukaliśmy wspólnie odpowiedzi. Już w pierwszym tygodniu nauki uczniowie dopytywali się o termin kolejnego projektu. Wszyscy chcieli pracować nad nowym zadaniem

Koordynatorka

 

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu znajdują się na jego TwinSpace i blogu.