Virtual Geometry Shapes

Virtual Geometry Shapes

Przedmiot:
matematyka

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach

Koordynator:
Kamilla Stefańska

Szkoły partnerskie:
Narlıkuyu İlkokulu  (Turcja)
Yenişehir İlkokulu (Turcja)
ŞEHİT ÖMER KARA İLKOKULU (Turcja)
Szkoła Podstawowa w Skokowej – Katarzyna Bagińska (Polska)
IISS “Castelli” – Sez. ITIS (Włochy)
Osnovna škola “Sveti Sava” (Serbia)
Võru Kreutzwaldi Kool (Estonia)
ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice (Czechy)

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, język obcy

Języki:
angielski

Strony projektu:
https://twinspace.etwinning.net/9680/home
http://virtualgeometryclass.weebly.com
http://virtualgeometryclass.weebly.com/blog
http://makosql.y0.pl/category/1516/virtual/

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2017
 

 

Projekt przeznaczony był dla uczniów lubiących geometrię i tych, którzy chcieliby poznać ją poznać lepiej. W jego ramach rozwijane były zdolności matematyczne i umiejętności uczniów z zakresu geometrii. Pokazaliśmy im, że jest obecna w naszym codziennym życiu i nie musi się opierać wyłącznie na nudnych regułkach. Uczniowie ćwiczyli także komunikację w języku obcym i współpracę poprzez kontakt z innymi uczestnikami projektu poznając ich kraje, miejscowości, szkoły, tradycje i obyczaje.

 

W doborze metod partnerzy kierowali się teorią wielorakiej inteligencji Gardnera i metodą Montessori, tak by każdy uczeń mógł dopasować aktywność do swoich możliwości i upodobań. Niejednokrotnie mogli decydować, jaka forma pracy im odpowiada, w jaki sposób chcieliby realizować konkretne zadania. Całość miała zachęcić dzieci do poszukiwań, miała pobudzić wyobraźnię i uwolnić pokłady kreatywności.

Uczniowie często pracowali poza klasą poszukując kątów, figur przestrzennych w swoim otoczeniu. Fotografowali wspomniane obiekty, a następnie tworzyli filmy/prezentacje. Budowali konstrukcje przestrzenne z patyczków/zapałek oraz tworzyli papierowe modele. Rysowali figury na boisku szkolnym, malowali/wycinali obrazy geometryczne i roboty z figur. Efekty swojej pracy prezentowali najczęściej używając  Animoto, wirtualnych galerii, filmów wideo publikowanych później w serwisie YouTube. Projektowali także logo i rysowali flagi partnerów.

Często pracowali metodą Blended Learning, wykorzystując interaktywne narzędzia takie jak Kahoot, LearningApps, czy Educaplay. Korzystali również z materiałów przygotowanych przez partnerów i sami tworzyli własne, nagrywając podcasty, czy tworząc interaktywną grę. Wspólnie z partnerami pisali wiersze o figurach geometrycznych korzystając z TitanaPad do komunikacji ‘na żywo’. W efekcie powstał eBook zawierający wszystkie utwory. Realizując zaplanowana zadania (zgodnie z metodyką CLIL) mogli ćwiczyć swoje umiejętności językowe. Opowiadali o sobie i swoich zainteresowanych, a także prezentowali swoją szkołę i okolicę. Poznali matematyczną terminologię, między innymi nazwy kątów, czy figur.

Realizowane działania były ściśle związane z podstawą programową i najważniejszymi umiejętnościami, które uczeń powinien zdobyć w trakcie kształcenia w szkole podstawowej: myślenie matematyczne, umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenie rozumowań matematycznych, umiejętność komunikowania się w języku obcym, a także pracy zespołowej. Dodatkowo ćwiczyli umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Współpraca pomiędzy partnerami układała się rewelacyjnie. Wspierali się w swoich działaniach i służyli pomocą. Szczególnie istotne było to dla polskiej szkoły, która projekt eTwinning realizowała po raz pierwszy. Komunikowali się przede wszystkim za pomocą maila, TwinSpace oraz grupy na Facebooku. Na bieżąco wymieniali się swoimi doświadczeniami i pomysłami, dzięki czemu projekt cały czas się rozwijał. W efekcie wciąż powstawały nowe zadania i aktywności.

Ewaluacja projektu, stosowanych metod następowała po realizacji danego zadania. Uczniowie na bieżąco przekazywali informacje, co im się podobało, a co nie. Co udało im się zrealizować, a co sprawiło najwięcej trudności? Każde zajęcia zaczynały się omówieniem zagadnienia i celów jakie należy zrealizować, a kończyły się prezentacją wypracowanych efektów i dyskusją na temat osiągnięć. Informacje te przekazywane były na bieżąco pomiędzy partnerskimi szkołami i miały istotny wpływ na planowanie dalszych działań.

 

Uczniowie bardzo zaangażowali się w wykonywane zadania. Część z nich nawet realizowali w domu, dobrowolnie w swoim prywatnym czasie. Swoboda i wybór metod pracy bardzo im odpowiadał, a możliwość podejmowania decyzji i kreowania przebiegu projektu znacznie motywowała do pracy. Różnorodność stosowanych metod podniosła atrakcyjność projektu i nadała mu pewnej dynamiki. Uczniowie nie mieli czasu się nudzić, wręcz przeciwnie działali, rozwiązywali problemy, tworzyli.

Na każdych zajęciach wykorzystywaliśmy inny rodzaj aktywności, biegaliśmy po boisku, pracowaliśmy manualnie, uczniowie korzystali z komputerów, czy tablicy interaktywnej. Dowodem na skuteczność podjętych działań były radosne i uśmiechnięte twarze dzieci.

Dla mnie jako nauczyciela była to świetna okazja do wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów z innymi nauczycielami. Doświadczenie tym cenniejsze, że to mój pierwszy projekt i po raz pierwszy miałam okazję współpracować z nauczycielami z innych krajów. Znacznie też poszerzyłam swoje umiejętności językowe i z zakresu wykorzystania ITC w pracy z uczniami. Poza tym to była świetna przygoda, a zaangażowanie i radość dzieci przyniosła mi wiele satysfakcji.

 Część materiałów już dziś wykorzystuję na zajęciach z innymi uczniami. Dzieci chętnie oglądają film, dzięki któremu poznają rodzaje kątów czy grają w gry, a przygotowane prezentacje stanowią świetną motywację do nauki. Uczniowie sami proponują, by powtórzyć działania na ich zajęciach.

 

Koordynatorka

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu dostępne są na TwinSpace i stronie projektu.