W labiryncie książek

W labiryncie książek

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu

Koordynatorki:
Teresa Prokowska i Izabela Kulpa

Szkoły partnerskie:
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach
SP im. Henryka Sienkiewicza, Czechy
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija, Litwa

Obszary tematyczne:
geografia, informatyka, historia, WOS, sztuka, muzyka, plastyka, edukacja wczesnoszkolna

Języki:
polski

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/75150/home

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat europejskiego konkursu eTwinning 2020

 

Umiejętność czytania należy do kluczowych kompetencji współczesnego człowieka, a rozwijanie czytelnictwa i właściwego korzystania z różnych źródeł informacji należy do podstawowych zadań systemu oświatowego. Jednak w dobie szybkiego wzrostu popularności mediów elektronicznych młodzi ludzie codziennie stykają się z łatwiej przyswajalną i bardziej dla nich atrakcyjną rozrywką, niż lektura książek.

Celem głównym projektu było zachęcenie uczniów do dzielenia się z rówieśnikami swoimi zainteresowaniami czytelniczymi, poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form promocji czytelnictwa oraz wykorzystanie TIK do różnych działań twórczych inspirowanych książkami.

Podstawą projektu byli współpracujący ze sobą partnerzy i konsekwentnie realizowany plan działania:

Działania prowadzone były międzyprzedmiotowo. Międzynarodowy zespół składał się z nauczycieli języka polskiego, historii, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, języka angielskiego i bibliotekarzy szkolnych. Prace projektowe odbywały się podczas zajęć lekcyjnych z całą klasą oraz podczas pozalekcyjnych spotkań z niewielkimi grupami uczniów.

Uczestnicy projektu dzielili się z rówieśnikami swoimi zainteresowaniami czytelniczymi – prezentowali swoje ulubione książki, wymieniali uwagi, porównywali i życzliwie komentowali wybory czytelnicze kolegów. Stworzyli pokaźną bazę polecanych przez siebie książek. Zachęcali do sięgnięcia po wybrane pozycje tworząc różnorodne materiały promocyjne, z wykorzystaniem ulubionych narzędzi multimedialnego pokolenia, czyli TIK. Uczniowie uruchamiali fantazję i wyobraźnię wcielając się w rolę autorów i ilustratorów książek podczas redagowania własnych opowiadań w grupach międzyszkolnych, redaktorów w czasie opracowania ich i publikacji w formie ebooków i videobooków oraz aktorów nagrywających swoje teksty.

Uczestnicy projektu udowodnili, że książki i czytanie wcale nie są nudne. Mogą być impulsem do doskonałej zabawy. Świadczyło o tym ogromne zaangażowanie uczniów podczas inicjowania i prowadzenia niekonwencjonalnych akcji czytelniczych: budowania w bibliotekach labiryntów z książek, tworzenia kolorowych drzewek czytelniczych oraz książkowych dekoracji świątecznych. Świetną zabawą były także wyzwania czytelnicze, teatrzyk kamishibai, kolaże z nutą absurdu, noc w bibliotece, “Mały Książę” w rozszerzonej

Podczas współpracy i tworzenia materiałów promocyjnych, gier interaktywnych, własnych interpretacji dzieł literackich oraz inicjowania akcji czytelniczych uczniowie mieli okazję ujawnić własne talenty i twórczo wyrażać siebie, a także rozwijać kluczowe kompetncje.

Poznali i zrozumieli nowe możliwości kreatywnego i innowacyjnego wykorzystania różnorodnych narzędzi internetowych do nauki, zabawy, komunikacji i współpracy, poszerzyli swoją wiedzę w zakresie przestrzegania praw autorskich i e-bezpieczeństwa. Rozwinęli umiejętność uczenia się i dzielenia się nabytą wiedzą, rozwinęli wyobraźnię i zdolność obserwacji, a także motywację i wiarę we własne możliwości.

Uczniowie nauczyli się odpowiedzialności za własną pracę i pracę grupową, udoskonalili umiejętność autoprezentacji oraz atrakcyjnego prezentowania miejsca, w którym się uczą i mieszkają. Dzięki wielu działaniom wymagającym współdziałania, nauczyli się współpracy na poziomie grup szkolnych i międzyszkolnych. Szczególnie wzruszyła nas opinia, że podobały się spotkania w bibliotece i udział w różnych wspólnych działaniach. Realizacja projektu umożliwiła nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy partnerskimi placówkami. Partnerzy współpracowali na każdym etapie działań. Wzajemnie się inspirowali i korzystali z ciekawych rozwiązań i pomysłów. Nasza szkoła zyskała nowe kontakty, które z pewnością zaowocują kolejnymi wspólnymi projektami.

Koordynatorki