Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym, organizowanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Partnerem przedsięwzięcia jest Prezydent Olsztyna.

Kongres odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo–Technologicznym (ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn).

Głównym elementem Kongresu jest konferencja dotycząca zmian w kształceniu zawodowym z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, skierowana do lokalnych i regionalnych pracodawców reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w województwie, branż strategicznych dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, wojewódzkich rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, urzędów pracy, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członków Sektorowych rad ds. kompetencji oraz organów prowadzących szkoły – PROGRAM KONFERENCJI

Termin rejestracji dla uczestników konferencji mija 3 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Informujemy również, że wydarzeniu towarzyszyć będzie część wystawiennicza polegająca na prezentacji branż przez technika i branżowe szkoły I stopnia z województwa warmińsko-mazurskiego dedykowana uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponad trzydzieści szkół prezentować będzie następujące branże: teleinformatyczna, audiowizualna, elektroenergetyczna, mechaniczna, budowalna, drzewno-meblarska, poligraficzna, spedycyjno-logistyczna, spożywcza, leśna, gastronomiczna, hotelarsko-turystyczna, fryzjerska, kosmetyczna, przemysłu mody. Zachęcamy nauczycieli wraz z uczniami do odwiedzenia 9 interaktywnych stoisk branżowych – godziny wejść grup: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

Termin rejestracji dla uczestników części wystawienniczej mija 3 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Podczas Kongresu przed Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym będzie obecne Mobilne Centrum Edukacyjne (www.frse.org.pl), w którym zorganizowane zostaną warsztaty dla grup uczniowskich (z opiekunem):

  • uczestnicy: grupy uczniów do 12 osób z opiekunem
  • czas trwania warsztatu: 45 min. (warsztaty w Mobilnym Centrum Edukacyjnym)
  • godziny wejść: 9.00, 10.00, 11.00

Temat: Programować każdy może

Opis: Celem warsztatu jest praktyczne przedstawienie programowania, jako procesu wspomagającego rozwiązywanie problemów i myślenia algorytmicznego w nauczaniu/nauce każdego przedmiotu. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi elementami nauki programowania zarówno z wykorzystaniem komputera i narzędzi online, jak również prostych materiałów dydaktycznych.

Termin rejestracji dla grup – uczestników warsztatów w Mobilnym Centrum Edukacyjnym mija 3 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty eTwinning dla nauczycieli (grupy 25 os., godz. 14.30 – 16.00). Uczestnicy warsztatów zobowiązani są wziąć udział w ostatniej części konferencji: Program eTwinning – wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych (konieczność wypełnienia formularza na konferencję). Liczba miejsc ograniczona:

Miejsce: Olsztyński Park Naukowo–Technologiczny (ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn)

Prowadzenie: trenerzy eTwinning

Temat: Narzędzia eTwinning (TIK) w projektach online

Opis: Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli początkujących w eTwinning. Ich celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami dostępnymi po zarejestrowaniu się na platformie eTwinning LIVE. Ćwiczenia praktyczne prezentujące szereg możliwości wykorzystania portalu eTwinning LIVE i platformy TwinSpace do realizacji projektów eTwinning. Uczestnicy są proszeni o zabranie laptopa z możliwością podłączenia do WIFI.

Termin rejestracji uczestników warsztatów mija 29 marca 2019 r. o godz. 16.00

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W związku z dużym zainteresowaniem kongresem informujemy, że o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Informacji udzielają:

Grażyna Dywańska, tel. 89 52 32 533; dywanska@ko.olsztyn.pl

Dariusz Człapiński, tel. 89 52 32 533, dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Program wydarzenia