Warszaty doskonalenia zawodowego na temat “Closing the gap between family and school: the role of digital technologies”

Warszaty doskonalenia zawodowego na temat “Closing the gap between family and school: the role of digital technologies”

Zapraszamy nauczycieli ze wszystkich rodzajów szkół i dowolnej specjalności na warsztaty doskonalenia zawodowego (PDW) organizowane przez portugalskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędą się w dniach 6 – 9 listopada 2014 w Guimarães, Europejskiej Stolicy Kultury 2012 (północna Portugalia).

Tematem przewodnim spotkania, w którym wezmą udział nauczyciele z całej Europy, jest Closing the gap between family and school: the role of digital technologies. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach, jego tematyką i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel każdego rodzaju szkoły i dowolnej specjalności – zaawansowany w eTwinning;
  2. umiejętność korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych na poziomie zaawansowanym;
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  4. udział w warsztatach doskonalenia zawodowego eTwinning po raz pierwszy.

Na warsztaty każdy nauczyciel musi wziąć swój laptop. Organizatorzy zastrzegają, iż w warsztatach może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 sierpnia 2014.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz