Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna

Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna

Od potrzeby do koncepcji projektu.

Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 (KA229) WSPÓŁPRACA SZKÓŁ, Konkurs 2018

Serdecznie zapraszamy szkoły zainteresowane programem Erasmus+, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2018 w Akcji 2 – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ (KA229) w ramach sektora Edukacja szkolna.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.

Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2 (KA229) 

Szkolenie przeznaczone jest dla szkół, które dotychczas nie realizowały projektu w programie Erasmus+ w Akcji 2. Będzie ono prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu, wskaźniki sukcesu, ewaluację i trwałość projektu.
Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie oraz Zaproszeniem do składania wniosków.

Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Ponadto, na przełomie lutego i marca planowane są Dni Otwarte oraz Webinaria dot. wypełniania wniosku i kalkulacji budżetu. Informacja ukaże się na stronie programu w zakładce WYDARZENIA.

Przewidywany czas trwania spotkania godz. 10:30-16:00. Szczegółowy program zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom drogą mailową.

Rejestracja na spotkania będzie aktywna od dnia 12.01.2017, zakończy się trzy dni przed planowanym terminem spotkań.

 

Terminy spotkań:

25.01.2018 – FORMULARZ REJESTRACYJNY »

08.02.2018 – FORMULARZ REJESTRACYJNY »

 

Uwaga: W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 1 osoba z jednej organizacji. O akceptacji uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jednakże, organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania związanych ze spotkaniem.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

Kontakt

Weronika Przybysz tel.: 22 46 31 205 wprzybysz@frse.org.pl

Katarzyna Kobylińska-Żółcik tel.: 22 46 31 534 kkobylinska@frse.org.pl