Warsztaty doskonalenia zawodowego – Building the future of Europe through Cultural Heritage  

Warsztaty doskonalenia zawodowego – Building the future of Europe through Cultural Heritage  

 

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 12-18 lat; na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego Building the future of Europe through Cultural Heritage. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2018r. w Salonikach (Grecja) i organizowana jest przez greckie biuro eTwinning. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności ze szkół średnich i gimnazjalnych, pracujących z uczniami w wieku 12-18 lat. Prowadzone będzie w języku angielskim i stanowi również idealną okazję do znalezienie partnerów do współpracy przy realizacji projektów eTwinning i partnerstw Erasmus+

 

Krótki opis warsztatów:

2018 is the European Year of Cultural Heritage, with a series of initiatives and events. Cultural heritage comes in many shapes and forms (tangible, intangible, natural and digital) and has a universal value for us as individuals, communities and societies. As our heritage has a big role to play in building the future of Europe, it is important to preserve and pass on to future generations.

eTwinning, the largest teachers’ network in Europe, has long promoted the ideas of collaboration, innovation and creativity. In this PDW, secondary education teachers throughout Europe will focus on various aspects of national, regional and local level Cultural Heritage, unveiling its potential for those involved in secondary education and showcasing how eTwinning can contribute to the process.

The main objectives of the PDW are then to:

 • Combine issues of Cultural Heritage with education and highlight how students can discover and engage with Europe’s cultural heritage and reinforce a sense of belonging to a common European space.
 • Prepare teachers to exploit the potential of Cultural Heritage in schools and in their eTwinning activities.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i spełniające warunki rekrutacji, prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Warunki rekrutacji:

 • czynny nauczyciel każdej specjalności;
 • doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
 • nauczyciel pracujący z uczniami w wieku 12-18 lat;
 • swobodna komunikacja w języku angielskim.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 14 marca 2018r

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenia warunków podróży i konsultację z dyrekcją szkoły pod kątem swojej dostępności w datach szkolenia. Przypominamy, że zwracamy jedynie koszty połączeń lotniczych. 

Informujemy, że:

 • w procesie rekrutacji wyłonione zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning;
 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • nauczyciele, którzy uczestniczyli już kilkakrotnie w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji;
 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania pocztą tradycyjną oryginału Oświadczenia uczestnika (treść oświadczenia znajduje się zasadach udziału);
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning

Kontakt:
tel. 224-631-226
enowak@frse.org.pl