Warsztaty doskonalenia zawodowego: Creative and Cultural Education – Inclusive Approaches

Warsztaty doskonalenia zawodowego: Creative and Cultural Education – Inclusive Approaches

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 10-19 lat  na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego. Warsztaty organizowane są przez niemieckie biuro eTwinning i odbędą się w dniach 4-6 maja 2017 w Monachium

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Geneza warsztatów:

Cultural education covers a wide variety of practice which is not limited to arts education but including the use of art-based forms of teaching in all kinds of school subjects. Creativity and the capacity for reflection are the key elements of Cultural Education which is increasingly recognized as an essential component in the education of children and young people.

The potential of cultural education lies in its ability to nurture and develop in students the skills and behaviours which navigating in a complex world requires: the ability to question, make connections, communicate, problem solve, collaborate and innovate. Cultural Education contributes to the emotional and social development of children and young people and to their integration into the community and is therefore the basic condition of social participation.

A society that strengthens the role of cultural education creates important foundations for its own future because above all, creative learning empowers children and young people to imagine how the world could be different and gives them the confidence and motivation to make positive change happen. Cultural Education can make a direct contribution to resolving the social and cultural challenges we are facing in Europe today

The objective of this Professional Development is to impart the power of creativity and to encourage a more dynamic approach to teaching and learning. It promotes links between disciplines, curiosity, and enthusiasm for cooperation. Attention will also be given to approaches that take a look at Cultural Education in terms of its opportunities for inclusion.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący z uczniami w wieku 10-19 lat;
  2. zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 marca 2017

Informujemy, że:

  • w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania pocztą tradycyjną oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning