Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning dla nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 13-19 lat, 16-18.05.2013

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning dla nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 13-19 lat, 16-18.05.2013

Temat warsztatów:

Nie tylko umiejętności komputerowe są niezbędne do zrealizowania dobrego projektu eTwinning

Termin: 16-18.05.2013

Miejsce: Bratysława, Słowacja

Język roboczy: angielski

Grupa docelowa: nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy pracują z uczniami w wieku od 13 do 19 lat, są zarejestrowani w programie eTwinning i gotowi do założenia i realizacji międzyprzedmiotowego projektu eTwinning.

Liczba miejsc dla uczestników z Polski: 5

Osoba zakwalifikowana do udziału w warsztatach jest zobowiązana do:

  • zapoznania się z programem eTwinning i narzędziami internetowymi eTwinning jeszcze przed wyjazdem na warsztaty;
  • przesłania sprawozdania po powrocie;
  • promocji programu eTwinning w swojej szkole;
  • realizacji projektu eTwinning z dbałością o jego wysoką jakość pedagogiczną.

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • nauczyciel z gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który pracuje z uczniami w wieku od 13 do 19 lat;
  • znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym;
  • rejestracja w programie eTwinning;
  • z jednej szkoły może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;
  • udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;
  • o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Nabór został zakończony.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl)