Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning dla nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 4-11 lat, 25-28.04.2013

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning dla nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 4-11 lat, 25-28.04.2013

Temat warsztatów:

Good Pedagogical Practices for the Development of Key Competencies

Gute pädagogische Praktiken für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen

Bonnes pratiques pédagogiques pour le développement des compétences clés

Termin: 25-28.04.2013
Miejsce: Sofia, Bułgaria
Języki robocze: angielski, niemiecki lub francuski
Cel warsztatów: doskonalenie stosowania narzędzi TIK w praktyce szkolnej.
Grupa docelowa: zarejestrowani w programie eTwinning nauczyciele z przedszkoli i szkół podstawowych; wiek uczniów od 4 do 11 lat.

 

W warsztatach uczestniczyli:
– Anna Dołżyńska, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku, woj. podlaskie
– Edyta Imos, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Postawowa w Szarowie, woj. małopolskie
– Maciej Maciejewski, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach, woj. warmińsko-mazurskie
– Ilona Talarska-Koplińska, Zespół Szkół nr 1 w Konstancinie-Jeziornie, woj. mazowickie
– Małgorzata Walczykiewicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowie, woj. wielkopolskie
– Robert Wójcik, Zespół Szkół Publicznych nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej, woj. świętokrzyskie

*****

Polscy nauczycieli brali udział w następujących zajęciach:
– Opening speech: eTwinning – the modern community for schools in Europe
– The Multiple Intelligences; The Online Space – a unified environment for interaction, self-education, self-training and professional development of teachers
– Pedagogical impact of eTwinning on pre-primary and primary education
– eTwinning and Comenius: good cooperation. Presentation of good practices – eTwinning before, during and after Comenius
– European Year 2013 of Citizens: developing the European social and civic competencies
– Career guidance in kindergarten and primary school. Developing Career Management Skills from an early age
– Making presentations in the XXI century: Prezi, Sliderocket, etc.
– Partner finding activities
– Presentation of results from the partner finding activities
– Contemporary online tools for successful partnership project
– Good practices in using technologies in kindergarten and primary school teaching
– Summarizing of activities, closing speeches, closing of the conference

Z praktycznego punktu widzenia najbardziej wartościowe były zajęcia, w trakcie których uczestnicy pisali wstępne projekty wiążące eTwinning z programem Comenius i oczywiście sesja poświęcona znalezieniu partnerów do projektu eTwinning. Bardzo zainteresowały mnie warsztaty poświęcone tworzeniu prezentacji w Prezi jako świetna alternatywa do Powerpointa, a także poznanie innych narzędzi online, które mogą być pomocne przy realizacji projektu eTwinning np.: Dropbox, Flicker, Vimeo, Sliderocket, Wordle, WordtOut. W trakcie warsztatów dowiedziałam się również o istnieniu strony internetowej Europe Direct Centre zawierającej Teachers’ Corner, Kids’ Corner, EU Bookshop jak również o możliwości zamówienia materiałów dydaktycznych dotyczących Unii Europejskiej, co niewątpliwie wykorzystam w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych. Całkiem ciekawy był również pokaz bułgarskiej strony internetowej ucha.se. Osoba prowadząca tę prezentację zachęcała do korzystania z zasobów online jako element urozmaicający i uzupełniający proces dydaktyczny. Najważniejszym punktem warsztatów było oczywiście znalezienie partnerów do projektu eTwinning. Wspólnie z nauczycielkami z Chorwacji, Czech i Litwy przygotowałyśmy roczny projekt Four seasons in art and science, którego realizacja rozpocznie się na początku nowego roku szkolnego.

Anna Dołżyńska

*****

Pierwsze zajęcia dotyczyły społeczności dla szkół w Europie. Na kolejnych warsztatach zapoznałam się z „Inteligencjami  wielorakimi” oraz dowiedziałam się jak przestrzeń online może być doskonałym środowiskiem dla samokształcenia interakcji, własnego treningu i rozwoju zawodowego nauczycieli. Kolejne warsztaty pokazały jak wielki pedagogiczny wpływ może mieć  eTwinning na uczniów w wieku przedszkolnym i w szkolnictwie podstawowym. W piątek odbyły się warsztaty związane ze współpracą eTwinning i Comenius oraz  2013 Europejskim Rokiem Obywateli (rozwój społeczny i obywatelskie kompetencje). Kolejnym etapem moich warsztatów były „Wskazówki zawodowe w przedszkolu i szkole podstawowej” udzielane przez Lachezara Afrikanova. Mogłam zapoznać się też z prezentacją w XXI wieku, np. Prezi, Sliderocket. Na koniec czwartkowych warsztatów dobieraliśmy się w grupy z innymi uczestnikami w celu opracowania wspólnego projektu współpracy w ramach programu eTwinning. Sobota rozpoczęła się prezentacjami wyłonionych dzień wcześniej zespołów. Mogliśmy podziwiać ciekawe pomysły koleżanek i kolegów z różnych zakątków Europy. Kolejnym punktem dnia były zajęcia związane ze współczesnymi narzędziami online gwarantującymi udany partnerski projekt. Miałam także okazję zobaczyć lekcje video „Prezentacja z bułgarskiego miejsca szkoleniowego Ucha.se” oraz dobre praktyki w używaniu nowoczesnych technik w przedszkolu i szkole podstawowej.

Udział w  warsztatach  rozwoju zawodowego pomógł mi zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i poznanie nowych ludzi. Rozbudził pomysły i dał możliwość rozwijania swoich umiejętności. Mogłam poszerzyć wiedzę na temat kreatywnego myślenia oraz kreatywnych technik. Miałam możliwość kontaktu i współpracy z nauczycielami z innych krajów w Europie. Wszyscy uczestnicy  wymieniali się swoimi doświadczeniami zawodowymi, pomysłami. Uczestnictwo w zagranicznym szkoleniu zaowocowało opracowanymi przez nas szkolnymi projektami współpracy. Nawiązałam  liczne znajomości z nauczycielami z innych krajów. Zdobyłam większą wiedzę na temat innych możliwości współpracy w Unii Europejskiej. Z pewnością zdopinguje mnie to do aktywnego uczestnictwa moich uczniów w projektach oraz do stworzenia własnego.

Edyta Imos

*****

W konferencji wzięło udział około 100 nauczycieli z takich krajów jak m.in. Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Szwecja, Litwa, Estonia, Cypr, Macedonia i z wielu innych.  Konferencja rozpoczęła się około godziny 16:00 w hotelu Sheraton Balkan Sofia, w którym zakwaterowani byli uczestnicy. Słowa powitania wygłosił organizator Yassen Spassov, przedstawiciel programu eTwinning w Bułgarii, Teodora Valova, ambasador programu i przedstawicielka Uniwersytetu Veliko Tarnovo oraz Claire Morvan z centralnego biura programu eTwinning w Brukseli. Uczestnicy mieli również szansę obejrzenia krótkiego występu przygotowanego przez bułgarskich uczniów szkól podstawowych.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy wzięli udział w kilku warsztatach poświęconym samemu programowi eTwinning, jak również praktykach związanych z połączeniem programów eTwinning i Comenius. Jako początkujący nauczyciel w programie eTwinning wybrałam warsztaty poświęcone dobrym praktykom związanym z wprowadzeniem i realizacją programów współpracy pomiędzy szkołami – „ETwinning and Comenius: good cooperation. Presentation of good practices – eTwinning before, during and after Comenius”. Teodora Valova, która prowadziła warsztaty podzieliła uczestników na kilka grup, które miały za zadanie opracować taki program współpracy, który zaangażowałby szkoły do współpracy na poziomie Internetu oraz włączyłby również możliwość spotkania uczniów i realizacji niektórych celów projektu podczas wspólnego spotkania. Grupa, w której się znalazłam, składała się z nauczycieli z Węgier, Czech, Cypru oraz Estonii. Opracowałyśmy projekt zatytułowany „European Houses”, podczas realizacji którego nasi uczniowie mieliby szansę poznać domy oraz pokoje swoich rówieśników z różnych części Europy, utworzyliby internetowe słowniki wyrazów związanych z rodziną, domem oraz jego wyposażeniem, jak również mieliby szansę spotkania uczniów z innych krajów i przedstawienia sobie nawzajem miejscowości, w której ich domy się znajdują. Pomysł nasz spotkał się z aprobatą prowadzącej oraz chęcią niektórych z nas do wprowadzenia go w życie.

W grupie z nauczycielami z Cypru, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz Francji podjęliśmy decyzję o rozwinięciu pomysłu z poprzednich warsztatów i wzbogacenia projektu o europejskich domach. Dodaliśmy możliwość zaprezentowania przez uczniów siebie i swoich rodzin w formie albumów, które mogłyby zostać przesłane do partnerskich krajów. Warsztatami, które zamykały konferencję była prezentacja nowoczesnych narzędzi internetowych pomocnych w realizacji programów eTwinning oraz lekcjach w nowoczesnych europejskich szkołach.

Konferencja ta była dla mnie wspaniałym doświadczeniem zarówno z punktu widzenia nauczycielki, jak również organizatorki projektów edukacyjnych w mojej szkole. Dzięki uczestnictwu w warsztatach miałam szansę poznać wspaniałych ludzi z całej Europy, nawiązać nowe przyjaźnie, które mam nadzieję przetrwają pomimo odległości. Wraz z dyrektorami szkół we Francji (Philippe Villareal), Wielkiej Brytanii (Marcus Newby i Helen Stokoe) oczekujemy na akceptację projektu, który zatytułowaliśmy „Summer Playground Games” i który chcemy zrealizować podczas dwóch ostatnich miesięcy roku szkolnego, a tym samym zapoczątkować współpracę pomiędzy naszymi szkołami.

Z konferencji w Sofii wróciłam z nadzieją na realizację moich pomysłów, wzbogacania oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

Ilona Talarska-Koplińska

*****

Zainteresowała mnie szczególnie prezentacja dotyczaca rodzajów inteligencji wg Howarda Gardnera. Prowadząca w bardzo ciekawy sposób ukazała jak, za pomocą narzędzi online, można rozwijać inteligencje u dzieci, a także poszerzać kreatywność i doświadczenie nauczycieli. Owocne okazały się warsztaty, podczas których na podstawie przykładowego projektu, pracowaliśmy w grupach i opracowaliśmy projekt, który został już zarejestrowany i czeka na realizację w roku szkolnym 2013/2014. Zostałam wybrana na jego koordynatora i będę go realizowała wspólnie z Węgrami, Austrią, Niemcami, Litwą, Czechami, Włochami.  Nazwa projektu „Kunst hat keine Grenzen – Sztuka nie ma granic”.

Następne warsztaty prowadziła Pani Boryana Guneva, Career counsellor (GCDF), PGRKK, w języku niemieckim i dotyczyły one doradztwa zawodowego i kształtowania kariery już od najwcześniejszych lat, poczynając od przedszkola.  Tematyka tych zajęć była ciekawa. Osoba prowadząca zachęcała do kształtowania osobowości i budowania pewności siebie jak najwcześniej. Uważam, że bardzo ważne jest budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie już u najmłodszych uczniów. Warsztat utwierdził mnie w przekonaniu, iż zawsze należy podkreślać zalety uczniów, jednocześnie wskazując im te elementy, nad którymi należy jeszcze popracować. Osoba prowadząca przeprowadziła również kilka ciekawych zabaw integracyjnych, które śmiało możemy wykorzystać podczas własnych zajęć lekcyjnych.

Po zakończonych warsztatach mieliśmy dwie godziny na szukanie partnera, opracowanie z nim projektu, a następnie przedstawienie go na konferencji plenarnej. Uważam, że był to bardzo cenny czas, zwłaszcza dla osób poczatkujących. Warsztaty zorganizowane w taki sposób niosą ze sobą niezliczone korzyści. Nawiązałam mnóstwo kontaktów, które zamierzam wykorzystać i jestem przekonana, że z poznanymi osobami przeprowadzę jeszcze niejeden ciekawy projekt. Cały czas mogłam ćwiczyć umiejętności językowe: słuchając, rozmawiając, myśląc w języku niemieckim, czego na co dzień mi bardzo brakuje. Ale też nabrałam motywacji do nauki języka angielskiego, jest on bardzo potrzebny w życiu, szczególnie w eTwinningu .

Dni w Sofii były  dla mnie niezapomnianym czasem, pełnym wspaniałych wrażeń. Uważam, że wszystko było doskonale zorganizowane i dopięte na przysłowiowy „ostatni guzik”. Przez cały czas byliśmy wspierani przez wspaniałych ludzi związanych z eTwinningiem, którzy okazali się niezawodni. Miejsce zakwaterowania było cudowne, a wszystkie tematy poruszane podczas warsztatów były wyjątkowo interesujące.

W czwartek 9 maja podczas rady pedagogicznej w naszej szkole, przeprowadziłam szkolenie na temat eTwinningu. Na podstawie otrzymanych broszur i zdobytych podczas seminarium informacji przygotowałam prezentację PowerPoint, w której starałam się zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje oraz korzyści wynikające z pracy z programem eTwinning. Przedstawiłam również  stronę internetową www.etwinning.net i możliwość wykorzystania jej zasobów, jak i sposób rejestrowania się.  Opowiadałam o seminarium w Sofii, jak również o projektach, które mam zamiar realizować.

Małgorzata Walczykiewicz

*****

Podczas zajęć zostaliśmy zapoznani z zasadami program Comenius oraz możliwościami połączenia tego programu z programem eTwinning, co było bardzo interesujące i inspirujące. Podczas pierwszego bloku, po części teoretycznej naszym zadaniem było wykonanie w grupach projektu, który mógłby zostać zrealizowany w ramach programu eTwinning. Wspólnie z kolegami z Francji, Wielkiej Brytanii oraz Czech zaprezentowaliśmy projekt badający popularne wśród dzieci zabawy na świeżym powietrzu. Zakładanymi rezultatami projektu miały być: utworzenie wspólnego przewodnika po grach i zabawach dzieci w Polsce, Francji oraz Wielkiej Brytanii, a także wymiana doświadczeń pomiędzy dziećmi i motywacja do nauki o kulturach innych krajów. Dzięki temu projektowi mieliśmy szansę poznać zwyczaje dzieci w różnych krajach. Po wymianie doświadczeń stwierdziliśmy, że gra w klasy, która jest tak popularna w Polsce, jest znana wśród dzieci z całej Europy. Nasz projekt został przyjęty pozytywnie i być może w przyszłym roku zdecydujemy się na zrealizowanie go.

Najważniejszym elementem kolejnego dnia zdecydowanie były zajęcia, które polegały na znalezieniu partnera/ów i opracowaniu projektu, który miał być zaprezentowanym na konferencji plenarnej. Udało mi się nawiązać współprace z nauczycielami z Czech i Finlandii. Wspólnie opracowaliśmy projekt pt. Our culture and traditions.Tworząc projekt chcieliśmy, aby nasi uczniowie dowiedzieli się czegoś na temat sąsiednich krajów, a także, aby mogli mieć szansę na użycie języka angielskiego w praktyce. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny projektu, zdecydowaliśmy się realizować go w przyszłym roku szkolnym. Wierzę, że moi uczniowie będą chętnie uczestniczyć w tworzeniu projektu, a on sam będzie dla nich miłą odmianą na lekcjach. Podczas prezentacji nasz projekt został przyjęty z dużą ciekawością w związku z czym mam nadzieję iż zyskamy nowych partnerów.

Warsztaty były niezwykłym doświadczeniem, które zdecydowanie pozwoliły mi rozwinąć swój warsztat pracy poprzez poznanie nowych, ciekawych metod, ale także wymianę doświadczeń i pomysłów z nauczycielami z całej Europy i nawiązaniu współpracy. Z pewnością będę tworzyć i promować program eTwinning, ponieważ jest on niezwykłym narzędziem stwarzającym warunki do ciekawszych lekcji i efektywniejszej edukacji poprzez projekty.

Maciej Maciejewski

*****

Podczas warsztatów razem z nauczycielkami ze Szwecji i Francji zaproponowaliśmy projekt „Continue a story”. Projekt został zarejestrowany i będzie realizowany od połowy września 2013 roku.

Najważniejsze dla mnie osobiście była możliwość  spotkania z nauczycielami z innych krajów Europy, wspólne wykonywanie różnorodnych zadań w poszczególnych grupach, dyskusja w języku angielskim nie tylko w czasie zajęć, ale również w czasie posiłków czy wieczornych spacerów po mieście. Bezpośrednie nawiązanie znajomości z koleżankami i kolegami z różnych krajów europejskich jest dla mnie najistotniejszym elementem tych warsztatów.

Robert Wójcik