Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning dla nauczycieli przedmiotów ścisłych

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning dla nauczycieli przedmiotów ścisłych

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning.

Termin: 20-23.11.2013

Miejsce: Billund, Dania

Język: angielski

Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów ścisłych pracujący z uczniami w wieku 4-15.

Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji nowego projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:
– nauczyciel przedmiotów ścisłych pracujący z uczniami w wieku 4-15;
– rejestracja w programie eTwinning;
– z jednej szkoły lub przedszkola może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;
– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;
– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Formularz zgłoszeniowy aktywny do 6 października 2013.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską gwieckowska@frse.org.pl