Warsztaty doskonalenia zawodowego “eTwinning meets Erasmus”

Warsztaty doskonalenia zawodowego “eTwinning meets Erasmus”

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 14-19 lat na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego. Warsztaty organizowane są przez słoweńskie biuro eTwinning i odbędą się w dniach 18-20 maja 2017 w Lublanie

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Warsztaty to nie tylko okazja do doskonalenia umiejętności z zakresu realizowania projektów Erasmus+, ale także szansa na znalezienie partnera do współpracy.

 

Opis wydarzenia:

Quality of the school project work is an essential element for an educational institution aiming to reach desired and planned impact in the frame of international cooperation. In order to achieve that educational institutions should be guided and equipped with adequate knowledge and skills to provide and run a successful small or large scale school strategic partnership and mobility project for learners and staff.

 Slovene NSS eTwinning and NA Erasmus+ joint event will focus on boosting the quality of European international school projects and project planning in eTwinning and Erasmus+ projects. Moreover, particular attention will be given to the support of KA1 and KA2 Erasmus+ projects with eTwinning.

 Join us and learn about: eTwinning platform, professional development opportunities through eTwinning, opportunities within Erasmus+ actions, solutions of support and upgrade of Erasmus+ projects (KA1 and KA2) with the help of eTwinning, best practice examples, quality project management and project planning.

eTwinning PDW will be combined with transnational cooperation activity Erasmus+ (TCA) and will thus be an opportunity to find potential project partners for your future international projects as well.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący z uczniami w wieku 14-19 lat;
  2. zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 marca 2017

Informujemy, że:

  • w warsztatach weźmie udział 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania pocztą tradycyjną oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning