Warsztaty Doskonalenia Zawodowego – FCL – Future Classroom Scenarios

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego – FCL – Future Classroom Scenarios

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych udziałem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet. Warsztaty pt. „Future Classroom Scenarios” przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 26-27 marca 2018 (pobyt w Brukseli w dniach 25-27 marca 2018). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The Future Classroom Scenarios workshop gives participants an opportunity to explore innovative approaches and technologies to enhance classroom delivery, and work with other teachers from across Europe to develop new ideas for everyone’s own classroom and school. The course is designed to give a hands-on approach to help participants develop their own ideas about 21st Century Learning and the effective use of technology. The participants will also discover the renewed Future Classroom Toolkit, a useful resources for schools and educators to develop their teaching.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. czynny nauczyciel (każdej specjalności) zarejestrowany w programie eTwinning
 2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning)
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
 • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona powyższego dokumentu);
 • wypełnić internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
 • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 lutego 2018

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenia warunków podróży i konsultację z dyrekcją szkoły pod kątem swojej dostępności w datach szkolenia. Przypominamy, że zwracamy jedynie koszty połączeń lotniczych. Koszty pobytu (noclegi oraz wyżywienie w ramach programu, opłata konferencyjna) są już opłacone.

Informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • nauczyciele, którzy uczestniczyli już w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego nie będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Kontakt:
tel. 224-631-226
enowak@frse.org.pl