Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli dowolnych specjalności, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Interactive technologies for the future classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 28-29 listopada 2015 (pobyt w Brukseli w dniach 27-29 listopada 2015). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The participants will learn in this workshop tools and methodologies to increase and enhance the level of interaction in the classroom. This will include exploring such topics as interactive whiteboards and student collaboration, interactive exercises, brainstorming and knowledge mapping, flipped classroom and Bring Your Own Device (BYOD). The workshop is based on hands-on sessions giving participants an opportunity to create and test technologies and different solutions themselves.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning)
  3. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział 3 osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 21 października 2015

Nabór został zakończony w dniu 20 października 2015 o godzinie 9:30

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz