Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego “Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli dowolnych specjalności, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. 1:1 Pedagogy and devices przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 20-21 lutego 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 19-21 lutego 2016). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

This workshop will provide the participants with practical ideas to take forward 1:1 learning initiatives (one device for every student). The workshop is aimed both at teachers who are already using 1:1 pedagogies in their classroom and teachers who are interested to start such. The workshop will explore 1:1 teaching through 1:1 lesson plans, inspiring examples, practical tips, and exchange of experiences.
The workshop participants will:
– Learn the advantages of one to one learning in the classroom.
– Create interactive exercises or instruction videos and integrate it in the lesson plans.
– Discover new tools and methodologies to increase student involvement.
– Experiment with different cloud based software.
– Have the opportunity to start a collaboration project with European teachers.
– Learn from best practices; sharing is caring.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning)
  3. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 stycznia 2016

W wyniku dużej liczby zgłoszeń nabór został zakończony 5 stycznia 2016 o godz. 8.00

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz