Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab”

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab”

Zapraszamy nauczycieli dowolnych specjalności, zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Games in schools przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 21-22 maja 2016 (pobyt w Brukseli w dniach 20-22 maja). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

Krótki opis warsztatów:

The workshop will explore the potential of games-based learning in schools. The participants will learn about the opportunities but also about challenges offered by integrating games into our teaching and learning. A lot of practical examples of gaming tools and activities will be provided and the participants get to learn through a mix of video, interactive activities and discussions as well as sharing of resources.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 marca 2016

W wyniku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja została zakończona w dniu 18 marca o godzinie 9:20

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning